Coordinadors de màster

 

Coordinadors de màster

Advocacía
Dra. Carmen Tort-Martorell
 93.586.16.15
 Carme.Tort-Martorell@uab.cat

Criminologia i Execució Penal
Dr. Josep Cid Moliné
 93.581.22.47
 Josep.Cid@uab.cat

Dret Empresarial
Dra. María Isabel Martínez Jiménez
 93.581.22.18
 Isabel.Martinez@uab.cat

Dret Públic i Processos d'Integració Multinivell
Dra. Mª José Rodríguez Puerta
 93.586.33.70
 MariaJose.Rodriguez.Puerta@uab.cat

Drets Sociolaborals
Dr. Xaviel Solà Monells
 93.581.24.93
 Xavier.Sola@uab.cat

Dones, Gènere i Ciutadania
Dra. Olga Paz Torres
 93.581.11.68
 Olga.Paz@uab.cat

Integració Europea 
Dr. Josep Maria de Dios Marcer
 93.586.17.03
 JosepMaria.DeDios@uab.cat