Equip de deganat

L'actual equip de govern ha estat elegit per la Junta de la Facultat de Dret en la sessió celebrada el dia 26 de maig de 2016. La composició és la següent:

Degana:
Esther Zapater Duque

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Coordinador d’Estudis de Dret:
Albert Pastor Martínez

Vicedegana de Pràctiques Externes de Relacions Laborals i Coordinadora d’Estudis de  Relacions Laborals:  
Olga Paz Torres

Vicedegà d'Estudiants, Mobilitat i Internacionalització: 
Carles Górriz López

Vicedegana de Transferència i Coordinadora Dobles titulacions:
M. José Rodríguez Puerta

Coordinador d'Estudis de Criminologia:  
Josep Cid Moliné

Coordinador de Pràctiques Externes de Dret i de Dret + ADE:
Josep Gràcia Casamitjana

Coordinadora  de Biblioteca i d’Infraestructures: 
Noelia Igareda González

Coordinador de Comunicació i Promoció: 
Josep Cañabate Pérez

Secretari de la Facultat, Responsable de Qualitat, Coordinador Alumni,  i Coordinador TFG:   
José Antonio Fernández Amor

 

Altres càrrecs de la Facultat

Síndic dels Universitaris de Dret:
Ferran Pons Cánovas