Currículum de la degana

Degana de la Facultat de Dret

Susana Navas

 

Dra. Susana Navas Navarro Degana de la Facultat de Dret. Catedràtica de Dret civil

 

Formació acadèmica

Doctora en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona
Magíster en Dret Comparat per la Universitat Autònoma de Barcelona
European Diploma of Internal Market per la Unió Europea
Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona

 

Docència

Dret civil. En l’actualitat: Dret de successions

 

Camps d’interès en la recerca en l’actualitat

Dret Digital
Propietat Intel·lectual
Intel·ligència artificial & Dret


Publicacions destacades

  • Daños ocasionados por sistemas de IA. Especial atención a su futura regulación, Comares, Granada, 2022.
  • Civil Liability of legal tech tool developers vis-à-vis end-users. The upcoming EU legal framework, Zeitschrift für die digitale Rechtsanwendung-LTZ, 3, 2022, pp. 147-152.
  • El internet de los cuerpos. Aproximación jurídica, Revista de derecho y genoma humano = Law and the human genome review / Cátedra de Derecho y Genoma Humano/Fundación BBV-Diputación Foral de Bizkaia. 56, 2, 2022, pp. 93-124.
  • La inteligencia artificial aplicada a la práctica jurídica. Aproximación al LegalTech desde el Derecho del consumo, 1ª ed. Madrid: Colex, 2022, pp. 245-273.
  • Obra de dominio público. Digitalización y preservación digital, Reus, Madrid, 2021.
  • Susana Navas (dir.), Salud e Inteligencia artificial desde el Derecho privado, Comares, Granada, 2021.
  • Martin Ebers/Susana Navas (eds.), Algorithms & Law, Cambridge University Press, 2020.
  • Susana Navas (ed.), Nuevos desafíos para el Derecho de Autor. Robótica, Inteligencia artificial y tecnología, Reus, Madrid, 2019.
  • El ciborg humano. Aspectos jurídicos, Comares, Granada, 2018 (junto con Sandra Camacho).
  • Susana Navas (dir.), Inteligencia artificial. Tecnología. Derecho, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017.

 

Experiència en gestió universitària

Directora del Departament de Dret privat (2018-2021)
Coordinadora de la Unitat de Dret Civil
Secretària del Departament de Dret privat
Membre de la Comissió de reclamacions de la UAB

 

Altres mèrits

Membre del Comitè científic de RAILS (Robotics and Artificial Intelligence Law Society)
Membre d’ASEDA (Associació per l’estudi i l’ensenyament del dret d’autor)
Membre APDC (Associació de professors de Dret civil)
Membre de l’Association Henri Capitant
Membre de la secció d’obligacions i contractes de la Comissió de codificació de Catalunya (2019-2021)
Membre del ple de la Comissió de Codificació de Catalunya (2019-2022).