Departaments de la Facultat

 Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
https://www.uab.cat/ca/dret-public-ciencies-historicojuridiques/

• Departament de Dret Privat
http://www.uab.cat/departament/dret-privat/

• Departament de Ciència Política i Dret Públic
http://www.uab.cat/departament/ciencia-politica-dret-public/