Departaments de la Facultat

 Departament de Dret Públic i Ciències Historicojurídiques
 +34 93 581 13 00
 d.dret.public@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/dret-public-ciencies-historicojuridiques//

• Departament de Dret Privat
 +34 93 581 21 45
 d.dret.privat@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/dret-privat/

• Departament de Ciència Política i Dret Públic
 +34 93 581 23 11
 d.c.politica@uab.cat
http://www.uab.cat/departament/ciencia-politica-dret-public/