Documents dels òrgans de govern

Junta de la facultat

Relació d'acords de la Junta de Facultat de Dret 04/02/2021 (PDF, )
Relació d'acords de la Junta de Facultat de Dret 26/11/2020 (PDF, )
Acta Sessió extraordinaria Junta de la Facultat de Dret 26/06/2019 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 26/06/2019 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 27/05/2019 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 07/05/2019 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 19/03/2019 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 17/12/2018 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 11/10/2018 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 15/02/2018 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 15/05/2018 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 09/11/2016 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 06/03/2017 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 12/05/2017 (PDF, )
Acta Sessió ordinària Junta de la Facultat de Dret 27/10/2017 (PDF, )