Comissió De Qualitat

Degana: Susana Navas

Secretària Facultat i Responsablede Qualitat: Mª Carmen Navarro

Coordinador/a Estudis Dret: Núria Reynal

Coordinador/a Estudis RR.LL: Olga Paz Torres

Coordinador/a Criminologia: Josep Cid Moliné

Coordinador/a dobles titulacions: Susana Beltrán

Coordinador/a MUDS: Carolina Gala Durán

Coordinador/a MUA: Rafael Rebollo Vargas

Coordinador/a MUDE: Eliseo Sierra Noguero

Coordinador/a MUIE: Josep M. de Dios Marcer

Gestora de Qualitat: Bruno Sánchez Llordes

Administrador/a de Centre: Eva Vila Morros 

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Tres estudiants: Marta Sesé Borniquel, Judith Tort Badal, Daniel Escobedo López