Reserva d'espais

Si necessiteu fer una modificació puntual de l’espai assignat per la realització de docència, ompliu aquest formulari.
https://eformularis.uab.cat/group/slipi_dret_aularicentral/sol-licitud-de-reserves-d-espais-per-docencia

Recordeu indicar les necessitats audiovisuals i/o logístiques. Tanmateix, si a l’acte hi haurà servei de càtering o similar.
https://eformularis.uab.cat/group/slipi_dret_aularicentral/sol-licitud-de-reserves-d-espais

Amb aquest formulari autoritzeu, com a professors responsables del vostres alumnes, la reserva dels espais
https://eformularis.uab.cat/group/slipi_dret_aularicentral/autoritzacio-d-espais-dela-facultat-pels-alumnes