Comissió de Màster

Comissió de Màster

Composició de la Comissió de Màster de la Facultat de Dret
(Acord Junta Facultat de Dret de data 6-03-2017 i posteriors modificacions per variació en els càrrecs acadèmics)

President: Degà - Dr. Enric Fossas Espadaler

Secretària: Secretària, Responsable de Qualitat, Coord. Alumni i Coord. TFG Dret - Dra. Sandra Camacho Clavijo

Vocals: Vicedegana d’Alumnat i Ocupabilitat - Dra. Núria Reynal Querol

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Coordinador del Grau de Dret - Dr. Ricard Esteban Legarreta

Vicedegana de Pràctiques Externes, Coord. del Grau de Relacions Laborals i el Doble Grau de Dret i Relacions Laborals - Dra. Olga Paz Torres

Vicedegà de Qualitat Docent i Coord. del Grau de de Criminologia - Dr. Josep Cid Moliné

Dir. Departament Dret Públic i Ciències Historicojurídiques - Dra. Claudia Jiménez Cortés

Director Departament Ciència Política i Dret Públic - Dra. Encarna Bodelón (substitueix)

Directora Departament Dret Privat - Dra. Susana Navas Navarro

Gestor acadèmic de la Facultat - Sr. Antoni Manrique Mata

Coordinadors/es dels estudis de màsters (1)

2 estudiants de màster –a determinar-

 

(1)  Coordinadors/es dels estudis de màsters

Màsters oficials 2019/20

Màster Universitari en Drets Socio-laborals  - Dr. Xavier Solà Monells

Màster Universitari en Advocacia - Dra. Carmen Tort-Martorell Llabrés

Màster Universitari en Dret Empresarial - Dra. Isabel Martínez Jiménez

Màster Universitari en Integració Europea - Dr. Josep M. de Dios Marcer

Màster Universitari en Criminologia i Execució Penal (interuniversitari) - Dr. Josep Cid Moliné

Màster Universitari en Estudis de dones, gènere i ciutadania (interuniversitari) - Dra. Olga Paz Torres

 

Màsters propis 2019/20

Màster propi en Dret Animal i Societat - Dra. Teresa Giménez Candela

Màster propi en Gestió i Dret Local - Dra. Marta Franch Saguer

Màster propi en Dret de Família (on line) - Dra. Judith Solé Resina

Màster propi en Dret del Negocis (on line) - Dra. Isabel Martínez Jiménez, Dr. Eliseo Sierra Noguero