Comissió de Màster

President: Degana, Dra. Esther Zapater Duque

Secretari: Secretari i Responsable de Qualitat, Dr. José Antonio Fernández Amor

Vocals:

Vicedegà d’Estudiants, Mobilitat i Internacionalització: Dr. Carles Górriz López

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica i Coordinador dels estudis de Dret: Dr. Albert Pastor

Coordinadora dels estudis de Relacions Laborals: Dra. Olga Paz Torres

Coordinador dels estudis de Criminologia: Dr. Josep Cid Moliné

Dirrector delDepartament Dret Públic i Ciències Historicojurídiques:, Dr. Eduardo Rojo Torrecillas

Director del Departament Ciència Política i Dret Públic: Dr. Xavier Ballart Hernández

Director del Departament Dret Privat: Dr. Jorge Miquel Rodríguez

Gestor acadèmic de la Facultat: Antoni Manrique Mata

Tots els coordinadors i coordinadores dels estudis de màster de la facultat

2 estudiants de màster