Comissió d'Igualtat

Degana: Susana Navas Navarro

Responsable de Polítiques d’Igualtat de la Facultat: M. Jesús Guardiola Lago

Coordinadora Estudis Dret: Núria Reynal Querol

Coordinadora. Estudis RR LL.: Olga Paz Torres

Coordinador Estudis Criminologia: Josep Cid Moliné

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Dir. Dep. Dret Privat: Josep M. de Dios Marcer

Dir. Dep. Dret Públic i CC. HJ.: Claudia Jiménez Cortés

Dir. Dep. Ciència Pol. i D. Públic: Maria José Cuenca García

Secretària Facultat: M. Carmen Navarro Villanueva

Un membre equip deganal: Ricard Esteban Legarreta

Un representant del professorat: M. Jesús García Morales

Un representant del PDI en formació: Antoni Abat Ninet

Un PTGAS: M. Carmen Benítez Gallego

Tres estudiants: Delegada RRLL: Meliza Salazar Sosa,  Delegada Dret: Judith Tort Badal,  Delegada Criminologia: -----