Comissió d'Igualtat

Responsable Polítiques d’igualtat de la Facultat: Carmen Navarro Villanueva

Presidenta Comissió del Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIQ): Sandra Camacho Clavijo

Un membre, com a mínim, de l’Equip deganal: Núria Reynal Querol, Olga PazTorres, Ricard Esteban Legarreta

Un representant, com a mínim, del PDI designat pel Dep.de Dret Públic i CC. Històrico-jurídiques: Montse Pi Llorens, Ivan Aybar Jiménez

Un representant, com a mínim, del PDI designat pel Dep.de Ciència Política i Dret Públic: Maria Jesús García Morales, Anna Meléndez Peretó

Un representant, com a mínim, del PDI designat pel Dep.de Dret Privat: Mónica Perna Hernández, Consuelo Ruiz de la Fuente, Miquel Gardeñes Santiago

Un/a alumne/a del Grau Dret: Arielle Fernández

Un/a alumne/a del Grau Relacions Laborals: Lucía Domínguez

Un/a alumne/a del Grau Criminologia: Rosa García-Míriam García

Un/a alumne/a del Grau Dret + Relacions Laborals: Nisrin Daounani

Un/a alumne/a del Grau Dret+ Ade: Adolfo Dalmau-Dominik Andras

Un/a alumne/a del Grau Dret+ Ciències Polítiques: Lucas Estruch Peñalver

Un/a alumne/a del Grau Dret+ Criminologia: Jordi Aiguabella

Un/a alumne/a de Postgrau: Adrián Pascale Pascale

Dues persones en representació del PAS: Carmen Benítez Gallego, David Cantos Alcalde

 

D’acord amb l’Article 1 del Reglament de creació, composició i funcions de la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Dret, aprovada per la Junta de Facultat de 23 de setembre de 2020.
Aprovat en Junta de la Facultat de Dret de data 26/11/2020.