Junta Permanent

Degana: Susana Navas Navarro 

Dir. Dep. Dret Privat: Josep M. de Dios Marcer 

Dir. Dep. Dret Públic i CC. HJ.: Carolina Gala Durán

Dir. Dep. Ciència Pol. i D. Públic: M. José Cuenca García

Vicedegana de Sostenibilitat i Coord. Grau de Dret: Núria Reynal Querol

Vicedegana i Coord. Grau RR.LL: Olga Paz Torres

Vicedegà Qualitat i Innovació Docent i Coordinador Grau Criminologia: Josep Cid Moliné

Vicedegà d’Ordenació Acadèmica, Dret +Droit i Màsters: Ricard Esteban Legarreta

Vicedegà d’Alumnat, Ocupabilitat, i Coord. TFGs: Albert Pastor Martínez

Vicedegana de dobles Graus, Projecció Internacional, Comunicació: Susana Beltran García

Coordinadora de Mobilitat i de Pràctiques Externes de Dret de de Dret + ADE: Noelia Igareda González

Secretària Facultat, Responsable de Qualitat, I Coor. Alumni: M. Carmen Navarro Villanueva

Administradora centre: Eva Vila Morros

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Un membre personal acadèmic: Montserrat Pi Llorens

Un membre del PTGAS: M. Carmen Benítez Gallego

Quatre estudiants: Joana de Solà-Morales Casals, Josep Artigas Campuzano, Alba Gual Bascompte i Judit Tort Badal