Junta Permanent

Junta Permanent

Degana: Susana Navas

Dir. Dep. Dret Privat: Josep M. de Dios Marcer

Dir. Dep. Dret Públic i CC. HJ.: Claudia Jiménez Cortés

Dir. Dep. Ciència Pol. i D. Públic: Encarna Bodelón González

Secretària de la facultat i responsable de qualitat. Coordinadora Alumni: Mª Carmen Navarro

Vicedegà d'ordenació acadèmica, Dret+Droit i màsters: Ricardo Esteban

Vicedegà de Qualitat i Innovació Docent. Coordinador Grau de Criminologia: Josep Cid Moliné

Vicedegà d'alumnat i ocupabilitat i coordinador TFGs: Albert Pastor

Vicedegana de dobles graus, projecció internacional i comunicació: Susana Beltrán

Vicedegana de Sostenibilitat i coordinadora del grau de Dret: Núria Reynal

Vicedegana i coordinadora RRLL i coordinadora de pràtiques externes RRLL i TFGs: Olga Paz

Coordinadora de mobilitat i de pràctiques externes de Dret i de Dret + ADE: Noelia Igareda

Administradora centre: Eva Vila Morros

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Un membre personal acadèmic: Montserrat Pi Llorens

Un membre del PAS: M. Carmen Benítez Gallego

Quatre estudiants: Dominik Andràs, Mariona Figuerola Gomà, Maria Gassó Plazas iLucas Estruch Peñalver

 

Designacions aprovades en Junta de Facultat de 26/11/2020, d’acord amb el Reglament de la Facultat i posteriors actualitzacions 2022