Comissió d'Afers Acadèmics

Degana: Susana Navas Navarro

Coordinadora Estudis Dret: Núria Reynal Querol

Coordinadora. Estudis RR LL.: Olga Paz Torres

Coordinador Estudis Criminologia: Josep Cid Moliné

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Dir. Dep. Dret Privat: Josep M. de Dios Marcer

Dir. Dep. Dret Públic i CC. HJ.: Carolina Gala Durán

Dir. Dep. Ciència Pol. i D. Públic: Maria José Cuenca García

Secretària Facultat: M. Carmen Navarro Villanueva

Un membre equip deganal: Ricard Esteban Legarreta

Un membre personal docent: Xavier Solà Monells

Un membre del PTGAS: M. Carmen Benítez Gallego

Tres estudiants: Ivan Quer Taboada - Joana de Solà-Morales Casals - Joan Fullà Vives