Comissió d'Afers Acadèmics

Comissió d'Afers Acadèmics

Degà: Enric Fossas Espadaler

Coordinador Estudis Dret: Ricard Esteban Legarreta

Coordinadora. Estudis RR LL.: Olga Paz Torres

Coordinador Estudis Criminologia: Josep Cid Moliné

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Dir. Dep. Dret Privat: Susana Navas Navarro

Dir. Dep. Dret Públic i CC. HJ.: Claudia Jiménez Cortés

Dir. Dep. Ciència Pol. i D. Públic: Encarna Bodelón González

Secretaria Facultat: Dra. Sandra Camacho Clavijo

Un membre equip deganal: Nuria Reynal Querol

Un membre personal docent: Montserrat Pi Llorens

Un PAS: M. Carmen Benítez Gallego

Tres estudiants: Dominik Andràs, Arnau Calsapeu Codina, Maria Gassó Plazas

 

Designacions aprovades en Junta de Facultat de 26/11/2020, d’acord amb el Reglament de la Facultat.