Comissió d'Afers Acadèmics


Degana: Esther Zapater Duque

Coordinador  Estudis Dret: Albert Pastor Martínez

Coordinadora. Estudis RR LL.: Olga Paz Torres

Coordinador Estudis  Criminologia: Josep Cid Moliné

Gestor acadèmic: Antonio Manrique Mata

Dir. Dep. Dret Privat: Jorge Miquel Rodríguez

Dir. Dep. Dret Públic i CC. HJ.: Eduardo Rojo Torrecilla

Dir. Dep. Ciència Pol. i D. Públic: Xavier Ballart Hernández

Secretari  Facultat: José Antonio Fernández  Amor

Un membre equip deganal: M. José Rodríguez Puerta

Un membre personal docent: Judith Gifreu Font

Un membre del PAS: Carmen Benítez Gallego

Tres estudiants: Vanesa Berlanga Martínez, Andrea Lamich Collado, Judith Martínez Gili