Eleccions Facultat

CONVOCATÒRIA

El degà de la Facultat de Dret, Enric Fossas Espadaler, d'acord amb el que estableix el Reglament de la Facultat convoca eleccions per a la  renovació de  tots els sectors de la Junta de Facultat   (A, B, C, i D),   pel  sistema de votació electrònica  durant el període comprès entre les 10 h. del 15 d’octubre  i les 13 h. del 16 d’octubre de 2020.

DOCUMENTACIÓ


CENS ELECTORAL

Publicació cens electoral provisional:  Llista provisional

Podeu consultar el cens provisional  de forma personal a l’enllaç següent:
https://seuelectronica.uab.cat/protected/login_cens.jsp?lang=ca
Manuals d’ajuda:  https://seuelectronica.uab.cat/ajuda-com-es-vota

És imprescindible que comproveu que esteu inscrits correctament per a poder presentar-vos com a candidats i per poder votar

Per reclamacions del cens electoral provisional ompliu aquest Formulari
Termini de reclamacions al cens provisional: del 26 al 30 de setembre.
Podreu consultar el cens definitiu a partir del dia:  5 d’octubre.
Resolució Junta electoral de la Facultat de Dret


CANDIDATURES

Termini presentació de les candidatures: del  26 de setembre al 4 d’octubre.
Formulari de candidatura

Proclamació provisional dels candidats: 5 d’octubre.   
Reclamacions a la proclamació dels candidats: del 5 al 6 d’octubre.
Formulari de reclamació   

Proclamació definitiva dels candidats: 7 d’octubre.


VOTACIÓ ELECTRÒNICA

Període de campanya electoral:  del 7 al 16 d’octubre.

Votació:  de les 10h del 15  a les 13h del 16 d’octubre.

Enllaç d’accés a la votació: Votació electrònica


RESULTATS

Publicació dels resultats provisionals: 16 d’octubre

Termini de reclamacions als resultats provisionals:: del 19 al 20 d'octubre

Per reclamacions als resultats provisionals ompliu aquest Formulari.

Publicació dels resultats definitius:  21 d’octubre

 

La Junta de la Facultat de Dret, reunida en sessió ordinària el dia 22 de febrer de 2022 acorda la convocatòria d’eleccions per escollir degà/degana de la Facultat de Dret.

Formulari candidatura dega/na

Calendari Electoral- Elecció degana o degà 2022 Facultat de Dret - UAB

Proclamació provisional candidatures

Programa electoral de la candidatura

Proclamació definitiva candidatures

Acta proclamació provisional resultat eleccions degà/na