Tots els graus

Llistat de graus de la Facultat de Dret amb el codi de preinscripció i el número de places
Grau Codi de preinscripció Places
Criminologia 21068 70
Criminologia + Dret 21108 20
Dret 21086 220
Dret + Droit 21086

Les persones interessades a fer la doble titulació, han d'obtenir plaça en el grau en Dret mitjançant la preinscripció universitària.

A més, s'ha de lliurar una sol·licitud a la gestió acadèmica de la Facultat (dates per determinar, aproximadament entre juliol i setembre), adjuntant la documentació següent:
- Expedient acadèmic del batxillerat.
- Certificació de coneixements de francès, si es disposa.
- Currículum.

La Facultat publicarà oportunament, durant el mes de novembre, la llista de l'alumnat admès i al febrer es faran les entrevistes personals.
Dret + Relacions Laborals 21109 20
Relacions Laborals 21055 125