Tots els graus

Llistat de graus de la Facultat de Dret amb el codi de preinscripció i el número de places
Grau Codi de preinscripció Places
Administració i Direcció d'Empreses + Dret 21098 80
Ciència Política i Gestió Pública + Dret 21104 20
Criminologia 21068 70
Criminologia + Dret 21108 20
Dret 21086 200
Dret + Droit 21086

Les persones interessades a fer la doble titulació, han d'obtenir plaça en el grau en Dret mitjançant la preinscripció universitària.

A més, s'ha de lliurar una sol·licitud a la gestió acadèmica de la Facultat entre el 14 de setembre i el 16 d'octubre, adjuntant la documentació següent:
- Expedient acadèmic del batxillerat (original i fotocòpia).
- Certificació de coneixements de francès (original i fotocòpia), si es disposa.
- Currículum.

La Facultat publicarà oportunament, durant el mes de novembre, la llista de l'alumnat admès i al febrer es faran les entrevistes personals.
Dret + Relacions Internacionals 21145 20
Dret + Relacions Laborals 21109 20
Relacions Laborals 21055 125