Grau en Relacions Laborals

Els estudis en Relacions Laborals formen graduats amb un alt grau d’especialització en la gestió dels recursos humans amb una perspectiva interdisciplinària per donar resposta a les demandes professionals en l’àmbit dels recursos humans i del dret del treball

Informació general

 • Facultat de Dret
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 125
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 8,042
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: Català (60 %) i castellà (40 %).
 • Calendari
 • Modalitat: Presencial

El grau en Relacions Laborals forma professionals amb una elevada visió en l’àmbit de la gestió dels recursos humans.

 • Adquiriràs coneixements científics de disciplines que van des del dret a la sociologia de les relacions laborals, l’organització de les empreses, l’economia aplicada o la psicologia social.
 • Estudiaràs de manera teòrica i pràctica la vessant sociolaboral amb incidència en els valors ètics i socials de les relacions humanes com a eix transversal.
 • Desenvoluparàs la capacitat de negociació, respecte i compromís amb els grups socials.

Aquests estudis tenen una elevada taxa d’inserció laboral. El programa de pràctiques curriculars de quart curs, a partir de convenis de col·laboració amb alumni que ocupen llocs de responsabilitat professional, és un èxit.

A quart curs pots orientar el teu futur triant entre dues mencions, amb una elevada especialització de les optatives.

Els estudis de RRLL a la UAB, autèntic campus universitari, permeten que els docents siguin especialistes a les seves facultats respectives i vinguin a fer classes a les nostres aules.

Podràs participar en programes d’intercanvi internacionals i nacionals.

Si vols generar, aprofundir i potenciar el teu pensament crític, ètic i social i t’agraden les persones i resoldre els possibles conflictes, aquests són els teus estudis.

Sortides professionals

En l'àmbit de l'organització del treball, seràs un especialista recursos humans amb coneixements jurídics i psicològics: direcció i gestió de recursos humans, contractació, condicions de treball, auditories socio-laborals, arbitratge, mediació i intervenció en el mercat de treball, agents d'ocupació i desenvolupament social.

En l'àmbit jurídic i laboral, seràs un especialista en dret del treball i de la Seguretat Social, podràs donar-te d'alta al Col·legi de Graduats Socials i també treballar, entre d'altres sortides, en inspecció de treball, prevenció de riscos laborals, Administració pública i com a tècnic en matèries socials, laborals i fiscals.
 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Relacions Laborals Accedir a l'apartat de El grau en xifres