Grau en Relacions Laborals

Els estudis en Relacions Laborals formen graduats amb un alt grau d’especialització en la gestió dels recursos humans amb una perspectiva interdisciplinària per donar resposta a les demandes professionals en l’àmbit dels recursos humans i del dret del treball

Informació general

 • Facultat de Dret
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 125
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 7,798
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: Català (60 %) i castellà (40 %).
 • Calendari
 • Modalitat: Presencial
Grau en Relacions Laborals
 • El grau en Relacions Laborals, impartit al campus de Bellaterra, ofereix una visió interdisciplinària del món del treball combinant una formació teòrica d'alt nivell amb l'estudi de matèries que capaciten per desenvolupar-se professionalment en el món del treball, tant en organismes públics com en empreses privades.
 • Els estudis de RRLL a la UAB, autèntic campus universitari, permeten que els docents, especialistes a les respectives facultats, vinguin a fer classes a les nostres aules.
 • Compta amb un programa de pràctiques curriculars que és una de les claus de l'elevada inserció laboral dels nostres graduats.
 • Ofereix l'opció de cursar al darrer curs un itinerari específic o menció que permet especialitzar-se en les matèries que més t'interessen. 
 • El grau proporciona una formació especialitzada en l'àmbit jurídic laboral i en l'organització del treball a través d'un programa formatiu interdisciplinari en matèries, a més de les jurídiques, com la psicologia social, la sociologia de les relacions de treball o l'economia i organització de l'empresa.

T'interessa si...

 • Vols formar-te en la gestió de recursos humans
 • T'agrada el món del treball des de les disciplines jurídiques, psicològiques, sociològiques, etc.
 • Vols conèixer l'organització i l'economia d'empreses
 • Et motiva la vessant sociolaboral amb incidència en els valors ètics de les relacions humanes
 • Tens un compromís amb la defensa de la igualtat d'oportunitats

Sortides professionals

L'alumnat graduat en Relacions Laborals es caracteritza per la diversitat de perfils professionals als que poden accedir. Bàsicament, els dos àmbits principals són el de l'organització del treball, esdevenint especialista en recursos humans amb coneixements jurídics i de la psicologia social, i l'àmbit jurídic laboral, amb coneixements profunds del dret del treball i de la seguretat social.

Els nostres graduats i graduades troben feina en la gestió i direcció de recursos humans, contractació, auditories sociolaborals, mediació i intervenció en el mercat de treball, agents d'ocupació i desenvolupament social.

També es poden donar d'alta al Col·legi de Graduats Socials i treballar, entre d'altres sortides, en càrrecs de l'administració pública com ara la inspecció de treball, la prevenció de riscos laborals o com a tècnic en matèries socials, laborals i fiscals.

La formació obtinguda en aquest grau permet que l'alumnat pugui seguir estudis de màster o postgrau en qualsevol de les àrees especialitzades que l'interessin.
 

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Relacions Laborals Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació