Presentació

El doble grau en Criminologia i Dret permet obtenir dues titulacions en cinc cursos i mig, ja que combina els dos plans d’estudis que es cursen simultàniament.

El graduat en criminologia i dret pot exercir les dues professions, per la qual cosa esdevé una titulació especialment recomanada per a aquelles persones que orienten el seu perfil professional a les professions jurídiques que tenen com a missió donar la resposta més adequada a la delinqüència (jutges, fiscals, caps de policia, advocats penalistes, directors de presons, directors d’oficines d’atenció a les víctimes, entre altres).

Perfil de l’estudiant

 • Predisposició per la justícia, interès en les qüestions socials, preocupació pels valors ètics i la pacificació social.
 • Tendència a involucrar-se en les solucions als problemes socials, gust per les disciplines empíriques i interès pel coneixement de la realitat.
 • Capacitat per a les relacions interpersonals, de negociació i de resolució de conflictes.
 • Nivell suficient d’anglès per comprendre textos científics.

Sortides professionals

La programació i la seqüenciació d’aquests dos graus asseguren la formació de professionals capaços d’ assumir les sortides del grau en Dret, en particular:

 • L'exercici de l’advocacia o de la procuradoria dels tribunals per compte propi o per compte d’ altri.
 • L'accés a la Administració pública, tant al nivell local (ajuntaments) com  al nivell autonòmic (als departaments de les comunitats autònomes, als seus serveis jurídics o als cossos de lletrats dels parlaments autonòmics), al nivell estatal (a les funcions de judicatura, fiscalia i secretaries judicials dins de l'Administració de justícia) i al nivell internacional (com ara les Nacions Unides, el Consell d’Europa o entitats supranacionals com la Unió Europea).

El grau en Criminologia confereix als graduats una capacitat especial per a l’exercici professional en tot un conjunt d’àmbits relacionats amb la delinqüència, ja que els coneixements científics sobre com prevenir-la i tractar-la permeten millorar l’efectivitat dels agents de control social per afavorir-ne la reducció.

 • L'assessorament tècnic a jutges i fiscals.
 • L'execució de penes i mesures de seguretat, tant en l’àmbit d'adults com en el de la justícia juvenil.
 • La mediació penal i la resolució de conflictes extrajudicials.
 • L'atenció a la víctima.
 • L'avaluació de programes i polítiques públiques orientades a la reinserció.

Coordinador i equip de coordinació

Mª José Rodríguez Puerta

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Es combinen treballs pràctics i exàmens que permeten un avaluació continuada.

Horaris

Aplicació consulta d'horaris
Exàmens: Programació exàmens

Calendari

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Dret
https://www.uab.cat/dret/
Codi de preinscripció: 21108
20 places
Nombre de crèdits: 381
Durada: 5 anys i mig
Idioma: Català, castellà i anglès
Preu per crèdit: 25,27 euros
Presencial
Període lectiu: Semestral
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet
Títol que s'obté: graduat/da en Criminologia i graduat/da en Dret
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició