Accés Grau en Criminologia i Grau en Dret

Taula d’accés

 

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 22-23
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
-Economia de l’Empresa (0,2)
-Geografia (0,2)
-Grec (0,1)
-Història de la Filosofia (0,2)
-Llatí (0,2)
-Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0,2)
-Matemàtiques (0,2)
11,710
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció de Ciències Socials 5,313
Altres Proves per a + grans de 45 anys ---
Títols universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21108

Perfil de l’estudiant

  • Predisposició per la justícia, interès en les qüestions socials, preocupació pels valors ètics i la pacificació social.
  • Tendència a involucrar-se en les solucions als problemes socials, gust per les disciplines empíriques i interès pel coneixement de la realitat.
  • Capacitat per a les relacions interpersonals, de negociació i de resolució de conflictes.
  • Nivell suficient d’anglès per comprendre textos científics.

Formació complementària

 

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).