Grau en Criminologia i Grau en Dret

En cinc cursos i mig podràs obtenir dos graus. Si t’agrada la criminologia i vols dedicar-te al dret penal amb tots els coneixements sobre la delinqüència, aquest és el teu grau

Informació general

 • Facultat de Dret
 • Durada: 5,5 cursos - 381 crèdits
 • Places: 25
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 10,750
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: Català, castellà i anglès
 • Calendari
 • Modalitat: Presencial
Grau en Criminologia i Grau en Dret

Si t'interessen els problemes socials. Si t'agrada discutir i examinar la realitat social. Si t'interessa buscar mecanismes per solucionar conflictes socials. En resum, si t'interessa el delicte i la delinqüència i vols conèixer-los a fons per poder dedicar-te, també, al dret penal, hauries de triar aquest doble grau.

Simultaniejar els estudis de Dret i els de Criminologia és més fàcil a la UAB, on tots dos graus es cursen a la mateixa facultat i tenen molts espais comuns i pròxims.

Si vols que els teus estudis no siguin només teòrics i vols poder treballar de forma activa la teva formació en seminaris, tallers i amb activitats diferents, aquí també trobaràs aquesta opció.

Si t'agrada la vida universitària, compartir altres àmbits de coneixement i gaudir d'un campus molt internacional, la UAB és el teu lloc.

Seràs expert en dret i en criminologia i això et permetrà treballar en qualsevol d'aquests àmbits i en l’àmbit comú als dos: en el sistema de justícia penal, com a advocat, jutge, fiscal, investigador, professor, en l’àmbit de menors, a les presons...

Sortides professionals

La programació i la seqüenciació d'aquests dos graus asseguren la formació de professionals capaços d' assumir les sortides del grau en Dret, en particular:

 • L'exercici de l'advocacia o de la procuradoria dels tribunals per compte propi o per compte d'altri.
 • L'accés a la Administració pública, tant al nivell local (ajuntaments) com  al nivell autonòmic (als departaments de les comunitats autònomes, als seus serveis jurídics o als cossos de lletrats dels parlaments autonòmics), al nivell estatal (a les funcions de judicatura, fiscalia i secretaries judicials dins de l'Administració de justícia) i al nivell internacional (com ara les Nacions Unides, el Consell d'Europa o entitats supranacionals com la Unió Europea).

El grau en Criminologia confereix als graduats una capacitat especial per a l'exercici professional en tot un conjunt d'àmbits relacionats amb la delinqüència, ja que els coneixements científics sobre com prevenir-la i tractar-la permeten millorar l'efectivitat dels agents de control social per afavorir-ne la reducció.

 • L'assessorament tècnic a jutges i fiscals.
 • L'execució de penes i mesures de seguretat, tant en l'àmbit d'adults com en el de la justícia juvenil.
 • La mediació penal i la resolució de conflictes extrajudicials.
 • L'atenció a la víctima.
 • L'avaluació de programes i polítiques públiques orientades a la reinserció.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Més informació