Grau en Dret i Licence en Droit i Master 1 en Droit

Presentació

La doble titulació de Dret+Droit a la UAB

La finalitat del grau en Dret és la de formar juristes compromesos amb la societat i bons professionals. Per aconseguir-ho, els estudiants compten amb una facultat amb un important teixit d’aliances amb universitats nacionals i estrangeres. Els estudiants de la UAB amb un bon nivell de llengua francesa tenen l'opció de cursar els dos primers anys de la titulació a la UAB i els altres dos a la Universitat de París II o a la Universitat de Toulouse 1. En acabar, els estudiants obtindran els títols de Grau en Dret de la UAB, la Licence en Droit i el Master 1 en Droit.

Aquests estudis s’integren dins del programa Eurocampus, un macro campus universitari català, francès i balear desenvolupat per l’Euroregió Pirineus Mediterrània que vol afavorir la mobilitat dels estudiants, dels professors i dels investigadors.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

  • Capacitat de comprensió lectora i facilitat en l'expressió oral i escrita.
  • Facilitat per treballar en grup i elevat interès per l'estudi.
  • Coneixements o, si més no, interessos relacionats amb les ciències socials, especialment els vinculats a qüestions socials.
  • Sensibilitat per la justícia i per la participació en les institucions públiques.
  • Bon nivell de francès.

Aquestes qüestions es relacionen amb les competències que es requereixen per a la pràctica jurídica, i que s'aniran adquirint durant els estudis. Així i tot, resulta realment oportú que les bases d'aquestes competències estiguin inicialment assumides per part de l'alumnat que vulgui optar als estudis de Dret.

Sortides professionals

En un primer àmbit, els titulats en Dret estan capacitats per a l'exercici de l'advocacia o de la procuradoria dels tribunals. Dins de l'advocacia hi ha múltiples maneres d'exercir professionalment: per compte propi o per compte d'altri, en assessories, gestories, empreses, entitats de crèdit, companyies d'assegurances...

En l'àmbit de l'exercici de la funció pública els estudis de Dret donen accés a oposicions a diversos camps:

  • Accés al cos de funcionaris d'organitzacions internacionals com les Nacions Unides, el Consell d'Europa o entitats supranacionals com la Unió Europea.
  • A escala nacional, l'administració de Justícia (judicatura, fiscalia, secretaries judicials...), administració exterior de l'Estat (cos diplomàtic) o d'altres àmbits com les notaries, registres de la propietat o mercantils; lletrats de les Corts, advocacia de l'Estat o els cossos relacionats amb les funcions inspectores (d'Hisenda, de Treball...).
  • Accés al cos de funcionaris dels departaments de les comunitats autònomes, els seus serveis jurídics o al cos de lletrats dels parlaments autonòmics.
  • Accés a l'administració pública, tant local com autonòmica, estatal i organitzacions internacionals.

Coordinador i equip de coordinació

Coordinadora programa UAB -  Universitat Paris II: Dra. Marta Franch i Dra. Mª José Rodriguez Puerta
 
Coordinadora programa UAB – Universitat de Toulouse: Dra. Mª José Rodriguez Puerta

Professorat

Consulta el llistat de professors

Horaris

Aplicació consulta d'horaris
Exàmens: Programació exàmens

Calendari

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Dret
https://www.uab.cat/dret/
Campus de Bellaterra, París o Toulouse
Codi de preinscripció: 21086

Les persones interessades a fer la doble titulació, han d'obtenir plaça en el grau en Dret mitjançant la preinscripció universitària.

A més, s'ha de lliurar una sol·licitud a la gestió acadèmica de la Facultat (dates per determinar, aproximadament entre juliol i setembre), adjuntant la documentació següent:
- Expedient acadèmic del batxillerat.
- Certificació de coneixements de francès, si es disposa.
- Currículum.

La Facultat publicarà oportunament, durant el mes de novembre, la llista de l'alumnat admès i al febrer es faran les entrevistes personals.
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Castellà i francès.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Ciències Socials i Jurídiques