Pla d'estudis Grau en Dret i Licence en Droit i Master 1 en Droit

Campus virtual i altres espais

Les assignatures de la titulació poden disposar de diferents espais virtuals (campus virtuals o aules moodle) que serveixen de plataforma de contacte permanent entre els professors i els alumnes amb la finalitat d'especificar els continguts del programa, actualitzar el calendari d'activitats, recomanar materials específics, etc.

Equipaments

La Facultat de Dret disposa d'espais especials per a l'estudi, seminaris i conferències, destaquen la sala de vistes, la sala de graus i l'aula magna.
Els/les estudiants també  disposen,  de la Biblioteca de Ciències Socials i de les aules d'informàtica.

Material recomanat a l’estudiant

A la guia de cadascuna de les assignatures apareix especificat el material recomanat per a la seva preparació. En general, l'alumne de la titulació haurà de poder disposar de les fonts bàsiques de coneixement jurídic, és a dir, la bibliografia especialitzada i les bases de dades legislatives i jurisprudencials. L'accés a totes elles està assegurat a la Biblioteca de ciències socials.