Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.1)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,1)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)
8,134
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 5,625
Altres Proves + 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions
5,000
6,950

Codi de preinscripció

21086

Les persones interessades a fer la doble titulació, han d'obtenir plaça en el grau en Dret mitjançant la preinscripció universitària.

A més, s'ha de lliurar una sol·licitud a la gestió acadèmica de la Facultat (dates per determinar, aproximadament entre juliol i setembre), adjuntant la documentació següent:
- Expedient acadèmic del batxillerat.
- Certificació de coneixements de francès, si es disposa.
- Currículum.

La Facultat publicarà oportunament, durant el mes de novembre, la llista de l'alumnat admès i al febrer es faran les entrevistes personals.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat de comprensió lectora i facilitat en l'expressió oral i escrita.
 • Facilitat per treballar en grup i elevat interès per l'estudi.
 • Coneixements o, si més no, interessos relacionats amb les ciències socials, especialment els vinculats a qüestions socials.
 • Sensibilitat per la justícia i per la participació en les institucions públiques.
 • Bon nivell de francès.

Aquestes qüestions es relacionen amb les competències que es requereixen per a la pràctica jurídica, i que s'aniran adquirint durant els estudis. Així i tot, resulta realment oportú que les bases d'aquestes competències estiguin inicialment assumides per part de l'alumnat que vulgui optar als estudis de Dret.

Formació complementària

Curs propedèutic: Introducció a l'Argumentació Jurídica (Oral i Escrita).