Coordinació i equip de coordinació

Coordinadora programa UAB -  Universitat Paris II: Dra. Marta Franch i Dra. Mª José Rodriguez Puerta
 
Coordinadora programa UAB – Universitat de Toulouse: Dra. Mª José Rodriguez Puerta