Grau en Criminologia

El grau pretén donar resposta a la demanda d’institucions públiques i privades de formar professionals amb coneixements científics en l’àmbit de la delinqüència i les seves formes de prevenció i intervenció amb infractors i víctimes

Informació general

 • Facultat de Dret
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 65
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,764
 • Preu per crèdit: 17,69 euros.
 • Idioma: Català (45%) i castellà (50%) i alguna assignatura en anglès (5%).
 • Calendari
 • Modalitat: Presencial.
Grau en Criminologia

Quin és l’objectiu del grau i en què es fonamenta?

El grau en Criminologia pretén formar professionals amb coneixements científics en l’àmbit de la delinqüència.

 • Estudiaràs el delicte, el delinqüent, la víctima i els sistemes de control social de la delinqüència.
 • Aprendràs com dissenyar i aplicar plans de prevenció i intervenció de la delinqüència; podràs orientar la teva tasca a la rehabilitació i a l’atenció a les víctimes.  
 • Estudiaràs com fer recerca, com interpretar-la i com avaluar-la.

A més, generaràs i potenciaràs el teu pensament crític i el compromís ètic.

Sabies que el darrer curs pots començar a orientar el teu futur professional? Fes un cop d’ull a les dues mencions: Execució Penal i Prevenció i Seguretat. Aquesta darrera ofereix la possibilitat d'obtenir el títol de director de seguretat privada.

I podràs fer pràctiques o marxar d’intercanvi. El grau ofereix places de pràctiques representatives de tots els àmbits d’inserció professional dels criminòlegs.

Si tens sensibilitat social i t’interessen els problemes dels altres per resoldre’ls o prevenir-los en el futur, aquest és el teu grau!

Sortides professionals

Amb caràcter general, l'exercici professional de la criminologia resulta d'interès en tot el conjunt d'àmbits que es relacionen amb la delinqüència, ja que el coneixement científic sobre la prevenció i el tractament d'aquesta han de permetre millorar l'efectivitat dels agents de control social formal i informal per reduir-la. En particular:
 • En matèria de prevenció i seguretat, el cos de coneixements de la criminologia serveix principalment per desenvolupar  la funció policial i funcions de director de seguretat privada, per actuar com a tècnic de prevenció, seguretat i resolució de conflictes, dins l'àmbit escolar i municipal, i per desenvolupar funcions de recerca en temes de prevenció i seguretat en institucions públiques i privades i per dissenyar i implementar programes de prevenció.
 • En matèria d'execució penal, el cos de coneixements de la criminologia serveix principalment per accedir als serveis d'execució penal en la comunitat, com a delegat d'execució de mesures, per treballar en serveis de rehabilitació i reinserció de persones que han delinquit o participar en la resolució i gestió de conflictes penals i comunitaris, així com per desenvolupar funcions de recerca en matèria d'execució penal dins de l'àmbit públic i privat. També podràs oferir assessorament tècnic a advocats, jutges i fiscals, podràs donar atenció a la víctima i avaluar els programes d'execució penal.
Sabies que la criminologia catalana ja té un Col·legi professional? Et serà de gran utilitat un cop finalitzis els estudis!
El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya és una corporació de dret públic amb personalitat jurídica pròpia, sense ànim de lucre, que representa els interessos del col·lectiu professional de criminòlegs dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Testimonis

Programes de mobilitat

Llistat d’universitats amb programes d’intercanvi

Per al proper curs, s'estan tramiten convenis amb les universitats de Edimburg i Stirling (Escòcia), i amb la universitat de Swansee (Gales)

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Criminologia Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació