Pla d'estudis Grau en Criminologia

Campus virtual i altres espais

El campus virtual és una eina fonamental per el Grau de Criminologia, facilita   la interacció entre el professorat i els alumnes. Permet plantejar amb una certa antelació els punts de reflexió de les matèries i posar a disposició de l’alumnat els materials necessaris per al seguiment de les diferents disciplines. Permet també obrir fòrums  de discussió o fer difusió de conferències, cursos, seminaris o altres noticies que siguin d’interès per als alumnes.

Equipaments

La Facultat de Dret disposa d’espais especials per a l’estudi, seminaris i conferències, destaquen la sala de vistes, la sala de graus i l’aula magna.
Els/les estudiants també  disposen,  de la Biblioteca de Ciències Socials i de les aules d’informàtica.

Material recomanat a l’estudiant

L'estudiant del Grau de Criminologia té al seu abast la Biblioteca de Ciències Socials, ubicada al costat de la facultat, on periòdicament s'actualitzen els manuals aconsellats pel professorat i la bibliografia especialitzada.
Igualment, existeixen a disposició dels alumnes bases de dades digitals especialitzades que donen accés a revistes i treballs científics amb impacte internacional.