Accés Grau en Criminologia

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
  • Economia de l'Empresa (0.2)
  • Geografia (0.2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Llatí (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)
9,540
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques Concordant 5,813 / No concordant 5,282
Altres

Proves + 45 anys

6,500
Titulats universitaris 5,000
Acreditació professional + 40 anys  
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21068

Perfil de l’estudiant

El perfil d'accés recomanat  és el següent:

  • Interès pels problemes de les persones i de la societat en el seu conjunt, així com una actitud tendent a involucrar-se en les seves solucions.
  • Apreci per les disciplines empíriques, mostrant interès pel coneixement de la realitat.
  • Nivell suficient d'anglès per comprendre textos científics de criminologia.

Formació complementària

Curs propedèutic sobre mètodes quantitatius (15h).
 

Taules d’adaptacions

Taula adaptació del pla estudis de la Llicenciatura (2001) al pla d'estudis de Grau

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).