Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret

Presentació

El doble grau en Ciència Política i Gestió Pública i Dret té per objectiu formar professionals d’alt nivell que puguin actuar en els diversos àmbits polítics i administratius (Administració pública, govern, relacions internacionals, organitzacions polítiques, parlament, etc.) amb ple coneixement i domini del llenguatge i les tècniques del món jurídic. Aquesta combinació és encara infreqüent en el nostre país, però la complexitat i l’exigència tècnica de la política contemporània la fa molt necessària.

Els estudiants cursen les matèries del grau en Dret pel matí i les matèries del grau en Ciència Política i Gestió Pública per la tarda. El grau s’imparteix entre la Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia i la Facultat de Dret. Ambdues facultats destaquen per impulsar la internacionalització dels seus estudiants (ambdues disposen d’un important teixit d’aliances amb universitats nacionals i estrangeres) i la realització de pràctiques per facilitar la transició de la universitat a l’exercici professional.

Pel caràcter de campus integrat, la UAB reuneix les condicions òptimes per desenvolupar aquests estudis combinats.

Els dos centres docents tenen també, vincles importants  amb el món acadèmic i científic. La Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia forma part d’un extens teixit d’instituts i centres de recerca que generen un flux constant  d’idees, coneixements i persones que garanteixen una alta qualificació científica del professorat i la millor formació dels estudiants. Per la seva banda, la Facultat de Dret té unes característiques docents i de recerca molt consolidades en àmbits com el dret de la Unió Europea, un tema que treballa amb l’Institut d’Estudis Europeus de la UAB. En aquest àmbit, són destacables les tres càtedres Jean Monnet rebudes pel professorat de la facultat.

Perfil de l’estudiant

L’estudiant d’aquesta doble titulació ha de tenir interès pels processos polítics i administratius i una voluntat d’implicació directa, com a directiu públic, com a conseller jurídic, com a expert assessor o com a funcionari d’alt nivell. Ha de ser, per tant, una persona informada, amb inquietuds polítiques i socials, amb bona capacitat d’anàlisi i amb un esperit crític i reflexiu. És especialment important tenir un bon nivell d’expressió oral i escrita, i una orientació cap a la dimensió internacional.

Sortides professionals

Aquesta formació combinada és especialment adequada per a l’activitat en àmbits lligats a les institucions polítiques i les administracions públiques, com ara els alts cossos administratius, el cos diplomàtic, l’assessoria a empreses i mitjans de comunicació, les organitzacions internacionals, com les Nacions Unides, el Consell d'Europa o entitats supranacionals com la Unió Europea, l’assessoria i la gestió en entitats diverses (ONG, partits polítics i organitzacions socials), les fundacions i els centres de recerca.

Coordinador i equip de coordinació

Dr. Guillem Rico Camps  Tel.  93 581 46 33   Guillem.Rico@uab.cat

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Avaluació continuada
Per veure el calendari d'avaluacions cliqueu aquí.

Horaris

Horaris: Un torn de matí i tarda

Pots consultar l'horari de primer curs més avall i el de la resta de cursos al següent enllaç.

Calendari del curs 2018-2019

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
https://www.uab.cat/politiques-sociologia/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21104
20
Nombre de crèdits: 372
Durada: 5.5
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Inici de classes: Facultat de Dret: 12 de setembre de 2018
Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia: 12 de setembre de 2018 les assignatures de primer curs i 13 de setembre de 2018 la resta de cursos

Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.
Títol que s'obté: Graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública i graduat/da en Dret
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició