Coordinació i equip de coordinació

Dr. Guillem Rico Camps  Tel.  93 581 46 33   Guillem.Rico@uab.cat

Professorat

Horari d'atenció a l'alumnat del professorat (tutories)