Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 18-19
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:

 • Anàlisi Musical (0.1)
 • Biologia (0.1)
 • Ciències de la Terra i Mediambientals (0.1)
 • Cultura Audiovisual (0.1)
 • Dibuix Artístic (0.1)
 • Dibuix Tècnic (0.1)
 • Disseny (0.1)
 • Economia de l'Empresa (0.2)
 • Física (0.1)
 • Fonaments de les Arts (0,1)
 • Geografia (0.2)
 • Grec (0.1)
 • Història de l'Art (0.1)
 • Història de la Filosofia (0,2)
 • Literatura Catalana (0.1)
 • Literatura Castellana (0.1)
 • Llatí (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)
 • Química (0.1)

 11,316

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques 6,280
Altres Proves + de 45 anys
Titulats universitaris
Canvi d'estudis i convalidacions 
---
---

Codi de preinscripció

21104

Perfil de l’estudiant

L’estudiant d’aquesta doble titulació ha de tenir interès pels processos polítics i administratius i una voluntat d’implicació directa, com a directiu públic, com a conseller jurídic, com a expert assessor o com a funcionari d’alt nivell. Ha de ser, per tant, una persona informada, amb inquietuds polítiques i socials, amb bona capacitat d’anàlisi i amb un esperit crític i reflexiu. És especialment important tenir un bon nivell d’expressió oral i escrita, i una orientació cap a la dimensió internacional.

Formació complementària

Curs propedèutic sobre Mètodes Quantitatius per a l'alumnat de nou ingrés.
Curs propedèutic sobre Fonaments Matemàtics per a estudiants que ja estan matriculats.
Curs propedèutic sobre Introducció a l'Argumentació Jurídica (Oral i Escrita).