Accés Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU
i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de las PAU que ponderen:

  • Economia de l'Empresa (0.2)
  • Fonaments de les Arts (0,1)
  • Geografia (0.2)
  • Grec (0.2)
  • Història de la Filosofia (0,2)
  • Llatí (0.2)
  • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
  • Matemàtiques (0.2)

 10,030

Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques ---
Altres Proves + de 45 anys ---
Titulats universitaris ---
Canvi d'estudis i convalidacions   

Codi de preinscripció

21104

Perfil de l’estudiant

L’estudiant d’aquesta doble titulació ha de tenir interès pels processos polítics i administratius i una voluntat d’implicació directa, com a directiu públic, com a conseller jurídic, com a expert assessor o com a funcionari d’alt nivell. Ha de ser, per tant, una persona informada, amb inquietuds polítiques i socials, amb bona capacitat d’anàlisi i amb un esperit crític i reflexiu. És especialment important tenir un bon nivell d’expressió oral i escrita, i una orientació cap a la dimensió internacional.

Formació complementària

Curs propedèutic sobre mètodes quantitatius (15h).

Més informació

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).