Pla d'estudis Grau en Ciència Política i Gestió Pública i Grau en Dret

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública i graduat/da en Dret

Horaris

Horaris: Un torn de matí i tarda

Pots consultar l'horari de primer curs més avall i el de la resta de cursos al següent enllaç.

Taula de crèdits per curs

Distribució dels crèdits Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 60 6    
2n curs 48 21    
3r curs   75    
4t curs 6 63    
5è curs   51 18  
6è curs       24
Totals 114 216 18 24

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
 • Ciència Política
 • Fonaments de Sociologia
1r semestre
 • Teoria del Dret
 • Organització Constitucional de l'Estat
 • Dret Romà
 • Instruments per a l'Estudi
2n semestre
 • Dret Constitucional I
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Dret Civil I
Anual
 • Economia Política
 • Relacions Internacionals
1r semestre
 • Dret Penal I
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Constitucional II
 • Introducció a l'Anàlisi de Dades
2n semestre
 • Dret Penal II
 • Dret de la Unió Europea
 • Política i Món Contemporani

 

3r curs 4t curs
Anual
 • Pensament Polític
 • Política Espanyola
1r semestre
 • Dret Penal III
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social I
 • Dret Civil II
 • Gestió Pública
2n semestre
 • Dret Civil III
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social II
 • Dret Mercantil I
 • Política Econòmica i Economia del Sector Públic
Anual
 • Metodologia de l'Anàlisi Política
1r semestre
 • Dret Processal I
 • Dret Mercantil II
 • Sistema Internacional Contemporani
 • Política Comparada I
 • Dret Administratiu I
2n semestre
 • Dret Processal II
 • Dret Civil IV
 • Comportament Polític
 • Dret Administratiu II
5è curs 6è curs
1r semestre
 • Dret Financer i Tributari I
 • Dret Administratiu III
 • Dret Internacional Privat
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Tècniques de Recerca
 • Anàlisi Electoral
2n semestre
 • Dret Financer i Tributari II
 • Política Comparada II
1r semestre
 • Treball de Final de Grau en Dret (12 crèdits)
 • Treball de Final de Grau en Ciència Política i Gestió Pública (12 crèdits)

Assignatures optatives


Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.

5è curs
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Pràctiques Externes / 12 cr.
 • Anàlisi de les Polítiques Públiques
 • Anàlisi de Polítiques Exteriors
 • Anàlisi i Resolució de Conflictes
 • Avaluació de la Gestió Pública
 • Comunicació i Opinió Pública
 • Demografia
 • Economia Espanyola
 • Economia i Comerç Internacional
 • Finances Públiques
 • Govern Local
 • Govern Multinivell
 • Grups d'Interès i Moviments Socials
 • Negociació d'Intervencions Públiques
 • Organitzacions Internacionals
 • Partits
 • Política Catalana
 • Política Comparada III
 • Política Exterior Espanyola
 • Política Internacional Europea
 • Polítiques Comunitàries
 • Pràctiques en Oficines Judicials / 3 cr.
 • Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
 • Simulació Jurídica
 • Tècniques Quantitatives Avançades
 • Tècniques Qualitatives Avançades
 • Teoria de les Relacions Internacionals
 • Teoria Política