Pla d'estudis Ciència Política i Gestió Pública + Dret

Fira virtual de graus: preguntes i respostes!

Divendres 7 de maig: apunta’t a la Fira virtual de graus: preguntes i respostes!. Fem sessions informatives per aclarir tots els dubtes amb professores i estudiants dels graus UAB.

Guies docents de les assignatures

Títol que s'obté

Graduat/da en Ciència Política i Gestió Pública i graduat/da en Dret

Horaris

Horaris: Un torn de matí i tarda

Pots consultar l'horari de primer curs més avall i el de la resta de cursos al següent enllaç.

Taula de crèdits per curs

Distribució dels crèdits Formació bàsica Obligatoris Optatius Treball de Final de Grau
1r curs 66 6    
2n curs 36 33    
3r curs   69    
4t curs 6 63    
5è curs   51 18  
6è curs       24
Totals 108 222 18 24

Període lectiu

Semestral.

Règim d’estudi

Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial.

Mencions

Menció en Anàlisi Política
Menció en Gestió i Anàlisi de les Polítiques Públiques
Menció en Relacions Internacionals

Assignatures de formació bàsica i obligatòries

1r curs 2n curs
Anual
 • Ciència Política
 • Fonaments de Sociologia
1r semestre
 • Teoria del Dret
 • Organització Constitucional de l'Estat
 • Dret Romà
 • Instruments per a l'Estudi
2n semestre
 • Política i Món Contemporani
 • Dret Constitucional I
 • Història del Dret i de les Institucions
 • Dret Civil I
Anual
 • Anglès per a les Ciències Socials
 • Economia Política
 • Relacions Internacionals
1r semestre
 • Dret Penal I
 • Dret Internacional Públic
 • Dret Constitucional II
2n semestre
 • Dret Penal II
 • Dret de la Unió Europea
3r curs 4t curs
Anual
 • Pensament Polític
 • Política Espanyola
1r semestre
 • Dret Penal III
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social I
 • Dret Civil II
 • Gestió Pública
2n semestre
 • Dret Civil III
 • Dret del Treball i de la Seguretat Social II
 • Dret Mercantil I
Anual
 • Metodologia de l'Anàlisi Política
1r semestre
 • Dret Processal I
 • Dret Mercantil II
 • Sistema Internacional Contemporani
 • Comportament Polític
 • Dret Administratiu I
2n semestre
 • Dret Processal II
 • Dret Civil IV
 • Política Econòmica i Economia del Sector Públic
 • Dret Administratiu II
5è curs 6è curs
1r semestre
 • Dret Financer i Tributari I
 •  Dret Administratiu III
 • Dret Internacional Privat
 • Protecció Internacional dels Drets Humans
 • Tècniques de Recerca
 • Política Comparada I
2n semestre
 • Dret Financer i Tributari II
 • Política Comparada II
1r semestre
 • Treball de Final de Grau en Dret (12 crèdits)
 • Treball de Final de Grau en Ciència Política i Gestió Pública (12 crèdits)

Assignatures optatives

Per a obtenir una menció s'han de cursar, com a mínim, 30 crèdits vinculats a cada itinerari.
Els alumnes que vulguin cursar una menció hauran de matricular-se de 6 crèdits addicionals.
Totes les assignatures optatives són de 6 crèdits excepte quan s'indica una alternativa.

5è curs Menció en Anàlisi Política

Pràctiques Externes / 12 cr.
Pràctiques Externes / 12 cr.
Anàlisi de Polítiques Exteriors
Comunicació i Opinió Pública
Demografia
Economia Espanyola
Economia i Comerç Internacional
Finances Públiques
Grups d'Interès i Moviments Socials
Negociació d'Intervencions Públiques
Organitzacions Internacionals
Política Comparada III
Polítiques Comunitàries
Problemes Actuals de les Relacions Internacionals
Simulació Jurídica
Tècniques Multivariables de Recerca Política
Tècniques Qualitatives de Recerca Política

Partits
Teoria Política
Anàlisi Electoral
Política Catalana
Dret Constitucional (assignatura equiparada a Dret Constitucional I)
Menció en Gestió i Anàlisi de les Polítiques Públiques Menció en Relacions Internacionals
Govern Local
Anàlisi de les Polítiques Públiques
Avaluació de la Gestió Pública
Govern Multinivell
Dret Administratiu (assignatura equiparada a Dret Administratiu III)
 
Teoria de les Relacions Internacionals
Política Internacional Europea
Anàlisi i Resolució de Conflictes
Política Exterior Espanyola
Dret Internacional Públic (assignatura equiparada a Dret Internacional Públic)