Gestió acadèmica

Gestió acadèmica

La Gestió Acadèmica té cura de les tasques relatives a qüestions administratives i acadèmiques relacionades amb professorat i alumnes.

Cap del servei: 
Antonio Manrique Mata

Ens trobaràs a l'Edifici B del Campus de la UAB
08193 - Cerdanyola del Vallès
 

 

Cita previa

En cas que necessitis ser atès/a personalment a la Gestió Acadèmica, l'atenció es farà amb cita prèvia.

En cas que hagis de realitzar un tràmit en nom d'una altra persona, és imprescindible portar una autorització signada i copia del seu DNI o passaport.

Per recollir un títol oficial d'una altra persona cal aportar poders notarials.

Calendari

Horari d'atenció al públic presencial:

Matí:
De dilluns a divendres de 10 a 13h

Tardes: De dilluns a dijous de 15h. A 17h a partir del 13/02/2023

Per a qualsevol tràmit que no requereixi presencialitat ens podeu consultar al correu electrònic ga.dret@uab.cat

La Gestió Acadèmica restarà tancada:

 • Juliol: Les tardes de juliol , la GA romandrà tancada
 • Agost: La gestió acadèmica, romandrà tancada del 7 al 25 d’agost

Horari del Registre General del Rectorat:

 • De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h
 • Juliol i Agost de 9:00 a 14:00 h
 • Nadal i Setmana Santa (laborables) de 9:00 a 14:00 h
   

Contacta amb nosaltres

Telèfon:

+34 93 581 1062
+34 93 581 1063
+34 93 581 1565


Per a Graus:
ga.dret@uab.cat


Per a Màsters:
ga.masters.dret@uab.cat


Per a  Programes d'Intercanvis:
intercanvis.dret@uab.cat


Per a Pràctiques curriculars:
ga.practiques.dret@uab.cat


Per a TFG:
ga.tfe.dret@uab.cat

Tràmits i Funcions

Et pots dirigir a la Gestió Acadèmica per a les qüestions següents, entre d'altres:

 • Peticions d’informació sobre la normativa acadèmica i tractament de l'expedient, així com altres informacions sobre els plans d'estudi de la facultat
 • Accés a la universitat per preinscripció
 • Accés per canvi d'estudis
 • Accés a Màsters
 • Compulsa de documents
 • Modificacions de matrícula
 • Programes de mobilitat i intercanvi
 • Pràctiques professionals
 • Reincorporació als estudis
 • Reconeixement de crèdits 
 • Tramitació de títols i certificats