Missatge de la degana

Esther Zapater

En nom del col·lectiu de professors i de personal d’administració i de serveis un donem la benvinguda a la Facultat de Dret, a través de la nostra web.

La Facultat de Dret de la UAB inicià la seva activitat docent i investigadora el 20 d’octubre de 1971. Un curs més seguim absolutament compromisos amb l’objectiu de seguir consolidant l’excel·lència que ja ens reconeixen a nivell nacional i internacional. Un objectiu que assolim des del compromís d’una universitat pública i de qualitat, compromesa amb la societat i l'entorn socioeconòmic que ens envolta, que té com a trets distintius del seu model docent i de recerca, la internacionalització, la transferència i la responsabilitat. El dret digital, la defensa de la igualtat de gènere i la inclusió de la perspectiva de gènere són eixos transversals del nostre model UAB.

Els estudis que impartim a la nostra Facultat pretenen dotar als nostres estudiants d’una sòlida formació intel·lectual que alhora es fonamenti en els valors essencials per a una concepció de la societat més justa i que els hi permeti el millor accés a les professions vinculades a les nostres titulacions. La qualitat de la docència, reconeguda pels propis estudiants, es fonamenta en un model d’aprenentatge que es basa en el treball continuat i l’esforç sostingut, en la transversalitat dels coneixements, en el foment de l’esperit crític i l’argumentació. En el darrer curs, diferents equips de la Facultat de Dret han tingut presència en concursos nacionals i internacionals d’oratòria, obtenint excel·lents resultats. Igualment, la presència dels nostres equips en els concursos jurídics internacionals Moot Court, la Cort Penal Internacional i el I Concurs Triangular de simulació de judicis organitzada per l’ICAB ha estat un èxit, obtenint la primera posició.

Aquest curs continuarem treballant per l’excel·lència, amb tot l’esforç que això representa per part del professorat, del personal d’administració i de serveis i, per descomptat, dels estudiants. Encetarem nous projectes nacionals i internacionals, pels quals hem treballat amb esforç i ambició i continuarem obrint-nos cap a la societat, des d’una perspectiva de responsabilitat social i de participació. Seguirem potenciant la col·laboració més estreta tant amb altres universitats, com amb els operadors econòmics i socials. La taxa d’ocupació dels alumnes formats a la nostra facultat és una dada objectiva que ens mostra l’encert de la nostra metodologia i ens empeny a seguir oferint totes les eines per potenciar els interessos i les capacitats de tots i cadascun dels nostres estudiants. Continuarem compromesos amb la nostra llengua i la defensa de la seva presència en la justícia i aquest curs organitzem un any més el Debat Jurídic en Català, en col·laboració amb el Consell Il·lustres Col·legis Advocats de Catalunya (CICAC) i obert a la participació de les altres universitats catalanes.

A través d’aquest lloc web obtindreu informació detallada de tots els estudis que s'imparteixen a la Facultat, dels seus professors i de totes les activitats que s'hi desenvolupen. Alhora, és també és un instrument dinàmic i participatiu i per això, els membres de l'equip del deganat volem estar atents a les vostres demandes i suggeriments (dg.dret@uab.cat) per fer, entre tots, una Facultat encara millor.

L’equip de govern de la Facultat, com sempre, ens posem a la disposició de tota la comunitat del centre i us desitgem que tots plegats tinguem un molt bon curs acadèmic 2018-2019 a la Facultat de Dret.