Reincorporacions

Condicions

Si vols continuar uns estudis que vas iniciar a la UAB i que vas abandonar, has de sol·licitar-hi la reincorporació.

En cas que abandonessis els estudis de la UAB per iniciar-ne uns altres en un centre de la UAB, o bé per continuar-los o iniciar-ne uns altres en una altra universitat, has de sol·licitar igualment la reincorporació.

És requisit imprescindible per a sol·licitar la reincorporació, no haver exhaurit el règim de permanència de la UAB dels estudis als quals es vol reincorporar, excepte en el cas que s'hagi exhaurit la sisena convocatòria en uns estudis anteriors a l'EEES.

Normativa

 

PROCEDIMENT PER PRESENTAR LES SOL·LICITUDS:

  • Si la persona interessada té signatura/certificat digital la sol·licitud s’ha de fer a través de la seu electrònica de la UAB: https://seuelectronica.uab.cat . Haureu de seleccionar el tràmit "sol·licitud genèrica".
  • Si la persona interessada no té signatura/certificat digital s’haurà de presentar la sol·licitud a la gestió acadèmica de la Facultat de Dret. Recordeu que prèviament s’ha de sol·licitar cita mitjançant el següent aplicatiu: http://cita.uab.cat/dret/gestio-academica/ga/index.php4

        FORMULARI:  formulari de sol·licitud de reincorporació 


Termini de sol·licitud 
De l’1 al 9 de juny de 2023

Resolució:
Màxim el 30 de juliol de 2023

Matrícula
La resolució indicarà el procediment i  les dates de matrícula.

 

OBSERVACIONS

Si vols reconèixer assignatures realitzades en altres universitats podràs sol·licitar el reconeixement a partir del dia en què et matriculis segon la informació que pots consultar:
https://www.uab.cat/web/estudiar/grau/informacio-academica/reconeixement-de-credits/credits-reconeguts-i-transferits-1345672757236.html

Si tens algun tipus de gratuïtat o descompte de matrícula ens has de presentar la documentació acreditativa corresponent abans de matricular-te. (original i fotocòpia)