Convocatòria extraordinària de febrer

"DATA DE SOL·LICITUD: del 2 de novembre fins el 4 de desembre

Criteri de convocatòria extraordinària de final d'estudis:

La convocatòria extraordinària de final d'estudis consistirà en una prova de síntesi. Per tal de sol·licitar-la s'han de complir els requisits següents:

  • Cal estar matriculat de tots els crèdits necessaris per finalitzar els estudis.
  • Les assignatures o mòduls han d'haver estat matriculats i no superats en cursos anteriors.
  • En el cas dels estudis de màster, només s'aplicarà per a la segona matrícula de cada mòdul. Tanmateix s'ha de tenir en compte que pel treball fi de màster no es podrà sol·licitar aquesta convocatòria per acabar els estudis en un període inferior a un curs acadèmic.

No obstant això, no s'aplicarà el requeriment de crèdits repetits quan es tracti del treball fi d'estudis i de les pràctiques d'empresa."