Pràctiques externes

Les pràctiques professionals formen part de les assignatures optatives dels plans d’estudi de la facultat de Dret. 

  • En el Grau de Criminologia, tenen un total de 12 crèdits i tenen una durada de 300 hores.
  • En el Grau de Dret+ADE, tenen un total de 6 crèdits i tenen una durada de 150 hores.
  • En el Grau de Dret, es poden fer un màxim de 1 assignatura de 12 crèdits, amb un màxim de 300 hores.
  • En el Grau en Relacions Laborals es tracta d’una assignatura de 12 crèdits i tenen una durada de 300 hores.

Les pràctiques externes, estan previstes per al primer i/o segon quadrimestre i la col·laboració entre entitats interessades i la Universitat Autònoma de Barcelona no comporta, en cap moment, una obligació laboral, present ni futura, amb els alumnes.

Coordinació dels programes de pràctiques:

Estudis de Criminologia:
Coordinador/a d’estudis:  Dr. Josep Cid
Coordinador/a de pràctiques: Sandra Sánchez

Estudis de Dret:
Coordinador/a d’estudis:  Dr. Ricard Esteban
Coordinador/a de pràctiques: Dra. Arantza Libano

Estudis de Relacions Laborals:
Coordinador/a d’estudis i Pràctiques: Dra. Olga Paz 

Guia per cursar l’assignatura de pràctiques externes (PDF, )
Calendari per a pràctiques externes de grau 2020-2021 (PDF, 0,12MB)
Requisits i Normativa d'avaluació (PDF, 0,09MB)
Reconeixement per experiència laboral acreditada (PDF, )
Grau de Dret: Puc fer pràctiques i una menció? (PDF, )
Maig 2020: Sessió informativa de pràctiques dels graus de Dret i Ade+Dret (PDF, )

L’assignatura de pràctiques professionals és optativa a tots els plans d’estudi de grau de la facultat de dret. Com a tal, i donat que estan incloses al 4t curs, per a poder matricular-les és necessari haver superat tot el 1r curs complert, i un mínim de 120 crèdits entre 1r, 2n i 3r.

És imprescindible que l’estudiant contracti una assegurança de responsabilitat civil. És obligatori contractar-la en el moment de fer la matrícula. Informació addicional
 

Memòria de pràctiques (MS Word, 0,04MB)

Les tasques a desenvolupar en el període de pràctiques professionals poden ser variades, en funció de les característiques del projecte de l’entitat o empresa, els àmbits de l'acció, l'organització del treball, etcètera.

Fitxa per oferir una plaça de pràctiques (MS Word, 0,13MB)
Guió informe final (MS Word, 0,11MB)
Model de Conveni Específic (MS Word, 0,07MB)