Pràctiques externes

Les pràctiques professionals formen part de les assignatures optatives dels plans d’estudi de la Facultat de Dret. 

  • En el Grau de Criminologia, tenen un total de 12 crèdits i tenen una durada de 300 hores.
  • En el Grau de Dret+ADE, tenen un total de 6 crèdits i tenen una durada de 150 hores.
  • En el Grau de Dret, es poden fer un màxim de 1 assignatura de 12 crèdits, amb un màxim de 300 hores.
  • En el Grau en Relacions Laborals es tracta d’una assignatura de 12 crèdits i tenen una durada de 300 hores.

Les pràctiques externes, estan previstes per al primer i/o segon quadrimestre i la col·laboració entre entitats interessades i la Universitat Autònoma de Barcelona no comporta, en cap moment, una obligació laboral, present ni futura, amb els alumnes.

Coordinació dels programes de pràctiques:

Estudis de Criminologia:
Coordinador/a d’estudis:  Dr. Josep Cid
Coordinador/a de pràctiques: Helena Mulero i Laura Zurera

Estudis de Dret:
Coordinador/a d’estudis:  Dra. Núria Reynal
Coordinador/a de pràctiques: Dra. Noelia Igareda

Estudis de Relacions Laborals:
Coordinador/a d’estudis i Pràctiques: Dra. Olga Paz
 

Pautes autopràcticum. Graus Facultat de Dret (PDF, )
Setembre 2023: Sessió informativa de pràctiques dels graus de Dret, ADE+Dret y RRLL (PDF, )
Calendari per a pràctiques externes de grau. Curs 2023/2024 (PDF, )
Calendari administratiu de la Facultat de Dret curs 2023-2024 (PDF, )
Requisits i Normativa d'avaluació (PDF, 0,09MB)
Reconeixement per experiència laboral acreditada (PDF, )
Grau de Dret: Puc fer pràctiques i una menció? (PDF, )

L’assignatura de pràctiques professionals és optativa a tots els plans d’estudi de grau de la Facultat de Dret. Com a tal, i donat que estan incloses al 4t curs, per a poder matricular-les és necessari haver superat tot el 1r curs complert, i un mínim de 120 crèdits entre 1r, 2n i 3r.


 

Les tasques a desenvolupar en el període de pràctiques professionals poden ser variades, en funció de les característiques del projecte de l’entitat o empresa, els àmbits de l'acció, l'organització del treball, etcètera.