Modificacions de matrícula

Sol.licitud de canvis i modificacions de matrícula del primer semestre:

Dates i criteris