Modificacions de matrícula

Sol.licitud de canvis i modificacions de matrícula del segon semestre:Es podran sol.licitar per a assignatures/mòduls que s’imparteixin només durant el 2n semestre i que no comportin un increment en el cost econòmic del crèdits matriculats de tots els estudis.Modificacions de matrícula (a Gestió Acadèmica)

Automodificació de matrícula

Dates i criteris