Coordinadors de grau

Coordinadors de graus

Grau de Dret
Dr. Albert Pastor Martínez
 93.586.19.54
 Albert.Pastor@uab.cat

Grau de Relacions Laborals
Dra. Olga Paz Torres
 93.581.11.68
 Olga.Paz@uab.cat

Grau de Criminologia
Dr. Josep Cid Moliné
 93.581.22.47
 Josep.Cid@uab.cat

Dobles titulacions
Dra. Mª José Rodríguez Puerta
 93.586.33.70
 MariaJose.Rodriguez.Puerta@uab.cat