Pautes i Criteris per a la docència

Pautes i Criteris per a la docència

PAUTES I CRITERIS PER A LA DOCÈNCIA (Aprovades per Junta de la Facultat de Dret 12 de maig de 2017)