Presentació

Dissabtes del Dret 2014

La finalitat del grau en Dret és la de formar juristes compromesos amb la societat i bons professionals. Per aconseguir-ho, els estudiants compten amb una facultat amb un important teixit d’aliances amb universitats nacionals i estrangeres. Uns bons exemples són la doble titulació Dret + Maîtrise de Droit, que ofereix la possibilitat d’estudiar a la UAB i a les universitats de Paris II i Tolouse, o el programa de pràctiques curriculars a empreses de Shanghai.

Les especialitzacions queden reforçades per la doble titulació ADE + Dret, que proporciona una sòlida formació jurídica i empresarial per ampliar les perspectives professionals, i també permet continuar la formació mitjançant màsters oficials. També, s'ofereix la doble titulació de Ciència Política i Gestió Publica + Dret, que proporciona les competències necessàries per desenvolupar la carrera professional en l'entorn institucional i polític i una sòlida formació jurídica.

La facultat forma lletrats, professionals que han de dominar l'art de la paraula i per això, s'imparteixen matèries relacionades amb l’expressió oral, escrita i amb la comprensió lectora. El centre també disposa d’una Sala de Vistes per la realització de la pràctica forense i tot l’alumnat pot fer pràctiques externes en empreses, despatxos, assessories, notaries i registres, sempre sota la supervisió de professionals.

La Facultat de Dret té unes característiques docents i de recerca molts consolidades, en àmbits com el del dret de la Unió Europea, un tema que treballa amb l’Institut d’Estudis Europeus de la UAB. En aquest àmbit, són destacables les tres càtedres Jean Monnet rebudes pel professorat de la facultat.

Dos àmbits en els que el centre ha mostrat interès en els últims temps són la igualtat i la no discriminació entre les persones. Les noves tecnologies és un altre tema en el que la facultat es un referent mundial, treballant amb el Institut de Dret i Tecnologia, ubicat a la mateixa facultat.

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

  • Capacitat de comprensió lectora i facilitat en l'expressió oral i escrita.
  • Facilitat per treballar en grup i elevat interès per l'estudi.
  • Coneixements o, si més no, interessos relacionats amb les ciències socials, especialment els vinculats a qüestions socials.
  • Sensibilitat per la justícia i per la participació en les institucions públiques.

Aquestes qüestions es relacionen amb les competències que es requereixen per a la pràctica jurídica, i que s'aniran adquirint durant els estudis. Així i tot, resulta realment oportú que les bases d'aquestes competències estiguin inicialment assumides per part de l'alumnat que vulgui optar als estudis de Dret.

Sortides professionals

En un primer àmbit, els titulats en Dret estan capacitats per a l'exercici de l'advocacia o de la procuradoria dels tribunals. Dins de l'advocacia hi ha múltiples maneres d'exercir professionalment: per compte propi o per compte d'altri, en assessories, gestories, empreses, entitats de crèdit, companyies d'assegurances, etc. La Facultat de Dret ofereix als seus graduats la possibilitat de cursar el màster d'Advocacia.

En l'àmbit de l'exercici de la funció pública els estudis de Dret donen accés a oposicions a diversos camps:

  • Accés al cos de funcionaris d'organitzacions internacionals com les Nacions Unides, el Consell d'Europa o entitats supranacionals com la Unió Europea.
  • A escala nacional, l'administració de justícia (judicatura, fiscalia, secretaries judicials...), administració exterior de l'Estat (cos diplomàtic) o d'altres àmbits com les notaries, registres de la propietat o mercantils; lletrats de les Corts, advocacia de l'Estat o els cossos relacionats amb les funcions inspectores (d'Hisenda, de Treball...).
  • Accés al cos de funcionaris dels departaments de les comunitats autònomes, els seus serveis jurídics o al cos de lletrats dels parlaments autonòmics.
  • Accés a l'administració pública, tant local com autonòmica, estatal i organitzacions internacionals.

Coordinador i equip de coordinació

Albert Pastor

Professorat

Consulta el llistat de professors

Avaluació

Es combinen exàmens i treballs pràctics.

Horaris

Aplicació consulta d'horaris
Exàmens: Programació exàmen

Calendari

Recursos d'aprenentatge

Recursos d'aprenentatge

Facultat de Dret
https://www.uab.cat/dret/
Campus de Bellaterra
Codi de preinscripció: 21086
220 places
Nombre de crèdits: 240
Durada: 4 anys
Idioma: Català, castellà i anglès.
Preu per crèdit: 25,27 euros.
Presencial.
Període lectiu: Semestral.
Règim d’estudi: Dedicació a temps complet. Possibilitat de règim a temps parcial (via lenta).
Títol que s'obté: graduat/da en Dret
Ciències Socials i Jurídiques

Si tens dubtes o vols més informació pots omplir el formulari següent: *Camps obligatoris

Un cop enviat el formulari, rebràs un correu de confirmació de la teva petició