Accés Grau en Dret

Taula d’accés

Els alumnes que volen accedir a aquesta titulació tenen, segons els estudis de procedència, diferents vies d'accés que es detallen a continuació:

Tipus d'accés Preferència d'accés Nota de tall curs 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
 • Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci (0.2)
 • Geografia (0.1)
 • Llengua i Cultura Gregues (0.1)
 • Llengua i Cultura Llatines (0.2)
 • Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0.2)
 • Matemàtiques (0.2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

 • Història de la Filosofia (0,2) 
9,666
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció Ciències Socials i Jurídiques CAT-concordant 5,938 / NO CAT-concordant 5,170
Altres Acreditació professional + 40 anys  
Proves + 45 anys ---
Titulats universitaris 6,810
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21086

Perfil de l’estudiant

El perfil de l'estudiant d'aquesta titulació és el d'una persona amb les característiques següents:

 • Capacitat de comprensió lectora i facilitat en l'expressió oral i escrita.
 • Facilitat per treballar en grup i elevat interès per l'estudi.
 • Coneixements o, si més no, interessos relacionats amb les ciències socials, especialment els vinculats a qüestions socials.
 • Sensibilitat per la justícia i per la participació en les institucions públiques.

Aquestes qüestions es relacionen amb les competències que es requereixen per a la pràctica jurídica, i que s'aniran adquirint durant els estudis. Així i tot, resulta realment oportú que les bases d'aquestes competències estiguin inicialment assumides per part de l'alumnat que vulgui optar als estudis de Dret.

Formació complementària

 • Divendres del dret: descobrint el món del dret. Activitat adreçada a estudiants de batxillerat que vulguin apropar-se al món del dret i la justícia, i conèixer com s'estudia el dret, tot desfent mites sobre aquests estudis.
 • Cursos d'estiu de la UAB organitzats per la Facultat i l'ICE dirigits a estudiants de batxillerat:
  - Simulació parlamentària a la UAB
  - Vine a debatre a la UAB
  - Vine a descobrir el dret a la UAB
  - Afecta la fiscalitat al nostre dia a dia?

Taules d’adaptacions

Taula d'adaptació del pla d'estudis de la Llicenciatura en Dret (2001) al pla d'estudis de Grau

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).