Grau en Dret

Una combinació de formació personalitzada i pràctica que esdevé una garantia pel teu futur. 50 anys de compromís social, vocació d’internacionalitat i la taxa d’ocupació més alta del sistema públic català

Informació general

 • Facultat de Dret
 • Campus de Bellaterra
 • Durada: 4 cursos - 240 crèdits
 • Places: 200
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,666
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: Català, castellà i anglès.

 • Calendari
 • Modalitat: Presencial.
Grau en Dret

Si tens sensibilitat per la defensa dels drets i llibertats i per la justícia.

Si t’interessen les qüestions socials.

Si t’agrada el pensament crític desenvolupat amb raonaments, argumentacions i evidències.

Si tens capacitat per treballar en equip i per comunicar-te amb les persones.

Si t’agradaria defensar davant els tribunals els interessos de les persones o de les empreses.

Si tens vocació de servei públic.

Si t’agraden les institucions públiques.

Si t’agradaria treballar en un entorn d’empreses assessorant jurídicament.

Si t’interessa l’àmbit internacional, treballar a la Unió Europea o en organitzacions internacionals.

Sortides professionals

En un primer àmbit, els titulats en Dret estan capacitats per a l'exercici de l'advocacia (civil, penal, administrativa, laboral, tributària, etc.) o de la procuradoria dels tribunals. Dins de l'advocacia hi ha múltiples maneres d'exercir professionalment: per compte propi o per compte d'altri, en assessories, gestories, empreses, entitats de crèdit, companyies d'assegurances, etc.

La Facultat de Dret ofereix als seus graduats la possibilitat de cursar el màster d'Advocacia.

En l'àmbit de l'exercici de la funció pública els estudis de Dret donen accés a oposicions en diversos camps:

 • Cossos superiors de l'Administració pública, tant local com autonòmica, estatal, europea (UE) i organitzacions internacionals (ONU, OIT, etc.).
 • Judicatura, fiscalia, secretaries judicials, lletrats de l'Administració de justícia.
 • Lletrats de les Corts, advocacia de l'Estat, inspecció d'hisenda o de treball.
 • Carrera diplomàtica.
 • Notaries, registres de la propietat o mercantils.

Testimonis

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Grau en Dret Accedir a l'apartat de El grau en xifres

Més informació