Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals

El doble grau en Dret i Relacions Laborals de la UAB permet obtenir dues titulacions en cinc cursos

Informació general

 • Facultat de Dret
 • Durada: 5 cursos - 348 crèdits
 • Places: 20
 • Nota de tall Batxillerat / CFGS: 9,322
 • Preu per crèdit: 17,69 euros
 • Idioma: Català i Castellà
 • Calendari
 • Modalitat: Presencial
Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals

La formació jurídica completa del grau en Dret troba en el grau en Relacions Laborals l'especialització en l'ordenació jurídica del treball i de la Seguretat Social i la preparació acadèmica necessària en l'organització del treball.

L'adquisició d'unes competències basades en l'aprenentatge progressiu del dret es complementen amb la transversalitat pròpia dels estudis de Relacions Laborals a la UAB (sociologia, psicologia, economia), que dóna com a resultat una formació universitària sòlida que garanteix la professionalitat en el mercat de treball, tant en l'àmbit jurídic com en el dels recursos humans en les organitzacions.

Sortides professionals

La programació i la seqüenciació d’aquests dos graus asseguren la formació de professionals capaços d'assumir les sortides del grau en Dret:

 • Exercici de l’advocacia o de la procuradoria dels tribunals per compte propi o per compte d’altri.
 • Accés al cos de funcionaris d’organitzacions internacionals com ara les Nacions Unides, el Consell d’ Europa o entitats supranacionals com la Unió Europea.
 • Administració de justícia (judicatura, fiscalia, secretaries judicials, etc.), administració exterior de l’Estat o cossos relacionats amb les funcions inspectores (d’hisenda o de treball).
 • Accés al cos de funcionaris dels departaments de les comunitats autònomes, als seus serveis jurídics o al cos de lletrats dels parlaments autonòmics.
 • Accés a l’Administració pública, tant local com autonòmica, estatal i d’organitzacions internacionals.

El grau en Relacions Laborals confereix als graduats una capacitat especial per al lideratge de persones, amb els valors de l’esforç i el treball productiu amb la gestió del talent i l’emprenedoria:

 • Exercici professional de graduat social com a tècnic en matèries socials, laborals i fiscals.
 • Direcció i gestió de recursos humans: contractació, condicions de treball, formació professional, mediació i arbitratge.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Gestió, mediació i intervenció en el mercat de treball.
 • Administracions públiques.
 • Auditoria sociolaboral.

Programes de mobilitat

Pràctiques

Qualitat

Més informació