Accés Grau en Dret i Grau en Relacions Laborals

Taula d’accés

TIPUS D’ACCÉS PREFERÈNCIA D’ACCÉS NOTA DE TALL CURS 23-24
Des del Batxillerat + PAU i des dels CFGS

Assignatures de la fase específica de les PAU que ponderen:
-Biologia (0,1)
-Geologia i Ciències Ambientals (0,1)
-Funcionament de l’Empresa i Models de Negoci (0,2)
-Geografia (0,2)
-Llengua i Cultura Gregues (0,1)
-Història de l’Art (0,1)
-Llengua i Cultura Llatines (0,2)
-Matemàtiques Aplicades a les CC. Socials (0,2)
-Matemàtiques (0,2)

Només per a l'alumnat que s'ha examinat d'aquesta matèria el 2022 i 2023:

-Història de la Filosofia (0,2)

9,322
Proves d'accés per a més grans de 25 anys Opció de Ciències Socials ---
Altres Proves per a + grans de 45 anys ---
Títols universitaris 5,000
Canvi d'estudis i convalidacions  

Codi de preinscripció

21109

Informació relacionada sobre l’accés

Consulta tota la informació relacionada amb les vies d’accés a la universitat: estudiants de batxillerat, estudiants de CFGS, majors de 25 anys, majors de 45 anys.

També trobaràs informació d’altres vies d’accés (acreditació d'experiència laboral, canvi d'estudis universitaris espanyols, canvi d’estudis universitaris estrangers), o vies d'accés per a estudiants internacionals no titulats (estudiants internacionals: batxillerat UE, estudiants internacionals: batxillerat no UE) i per alumnes titulats (reincorporacions, universitaris UE, universitaris no UE i titulats universitaris).