Missatge de la degana

Susana Navas

La nostra Facultat inicià la seva activitat el 20 d’octubre de 1971, poc després de la creació de la Universitat Autònoma de Barcelona, avui situada en les primeres posicions dels  rànquings internacionals. En el curs 2021-2022 vàrem celebrar 50 anys, i ho vàrem commemorar amb diferents actes. En aquestes cinc dècades d’activitat docent i investigadora, milers de juristes s’han format a les nostres aules, i la Facultat s’ha convertit en un centre de referència nacional i internacional amb un gran nombre d’esdeveniments, actes, jornades i congressos en els quals han participat juristes de reconegut prestigi.

El nostre objectiu és seguir consolidant l’excel·lència de l’activitat docent, la recerca, i la transferència del coneixement, enfortint així el nostre compromís amb una Universitat pública, sostenible i de qualitat. La voluntat de l’equip de deganat és que la Facultat de dret segueixi complint la seva funció social en l’entorn que ens envolta. Tota aquesta tasca ha estat reconeguda per l’Agència de Qualitat Universitària (AQU) de Catalunya amb l’acreditació de centre que ens va ser atorgada en el curs 2022-2023.

L’oferta formativa de la Facultat és molt àmplia i abasta des dels Graus de Dret, Criminologia i Relacions Laborals, passant pels dobles Graus fins els 9 Màsters oficials i propis. En tots aquests estudis pretenem donar a l’alumnat una sòlida formació intel·lectual, desenvolupament d’habilitats i una preparació tècnica i pràctica per accedir a les professions vinculades a les titulacions que impartim. El nostre model d’aprenentatge està basat en el treball continuat, la transversalitat dels coneixements, la incorporació de les noves tecnologies, la transmissió de valors, el foment de l’esperit crític i la capacitat d’argumentació. Per això fa tres cursos vàrem posar en marxa el Nou Model Docent, que aquest any s’acabarà d’implementar a tots el cursos. Comptem amb un professorat compromès amb la seva tasca docent, i una àmplia col·laboració amb els operadors jurídics i socials que permet a l’alumnat fer pràctiques curriculars i tenir una primera experiència laboral durant el període d’estudis. La taxa d’ocupació de l’alumnat format a la nostra Facultat demostra l’encert d’aquesta metodologia i ens anima a enfortir la xarxa de relacions que mantenim amb les institucions, els agents socials, les corporacions i el món professional. Atesa la vocació internacional, també mantenim la col·laboració amb Universitats estrangeres, que ens permeten oferir els Dobles graus amb les Universitats de Toulouse i París, així com els programes d’intercanvi.

En aquest curs 2023-2024 posarem en marxa la clínica jurídica, dins del Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics (SEDIJ), en la qual, entre d’altres aspectes, donarem suport a l’aprenentatge de serveis (APS) a través de treballs de fi de grau i iniciarem un seguit d’actes per donar a conèixer i implementar els objectius de desenvolupament sostenible (ODS) amb especial atenció a la problemàtica del sensellarisme. 

En aquest lloc web trobareu la informació detallada de tots els estudis que s’imparteixen a la Facultat, la seva organització, els membres de l’equip de deganat, els serveis que us ofereix el centre així com tots el serveis generals que teniu al vostre abast al campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta és doncs una eina al vostre servei, que alhora ha de ser un instrument de participació i comunicació a través del qual ens feu arribar les vostres demandes i suggeriments (dg.dret@uab.cat). Aprofiteu tots el recursos que teniu a la vostra disposició en els anys que passareu a la nostra Facultat, un temps -probablement irrepetible- en el que tindreu l’oportunitat de poder-vos dedicar a la vostra formació, enriquir-vos intel·lectualment i personalment, i preparar el vostre futur professional.

La Degana i tot l’equip de deganat estem a la vostra disposició i us desitgem al professorat, al personal d’administració i serveis i a l’alumnat un molt bon curs acadèmic 2023-2024.