Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Dret on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Advocacia Màster Universitari UAB 80 places Presencial
Advocacia i Procura Màster Universitari UAB 90 places Presencial
Dret Empresarial Màster Universitari UAB 35 places

Presencial

Drets Sociolaborals Màster Universitari UAB 30 places Presencial
Integració Europea Màster Universitari UAB 40 places

Semipresencial