Oferta de màsters oficials

Llistat dels màsters oficials de la Facultat de Dret on s'indica el tipus de màster, les places i la modalitat
Nom Tipus Places Modalitat
Advocacia Màster Oficial UAB 80 places Presencial
Dret Empresarial Màster Oficial UAB 40 places Presencial.
Drets Sociolaborals Màster Oficial UAB 30 places Presencial
Integració Europea Màster Oficial UAB 40 places Presencial.