Màster Universitari en Dret Empresarial

Formació multidisciplinar i especialitzada en matèries jurídiques d'interès per a advocats d'empresa i altres professionals jurídics del sector empresarial

Informació general

 • Màster Universitari UAB
 • Crèdits: 60 ECTS
 • Inici de la preinscripció 12/01/2024
  Veure el calendari
 • Places: 35 places
 • Preu: 27,67€ per crèdit (estudiants UE o residents). Curs 2024-2025.
  75€ per crèdit (estudiants no UE no residents). Curs 2024-2025.

 • Idioma: Castellà (100%)
 • Modalitat: Presencial

 • Centre docent: Facultat de Dret

Estàs buscant un postgrau oficial i avançat per formar-te en qüestions jurídiques en  l'àmbit de l'empresa? El màster universitari en Dret Empresarial és una aposta segura per aprofundir en nous coneixements i assegurar-te un futur professional brillant. Des del 2009, hem format amb excel·lència graduats procedents de les carreres de Dret i altres titulacions.

Un dels avantatges del màster és el seu caràcter multidisciplinari, que ofereix una visió global de les qüestions jurídiques empresarials. Estudiaràs temes innovadors en matèria de dret de societats, competència, concursal, laboral, tributari, processal mercantil, penal econòmic, arbitratge i mediació comercial, civil, internacional privat i dret marítim.

També proposa una formació en matèries noves per als estudiants, i essencials per als juristes, com són documentació jurídica mercantil, oratòria i comunicació persuasiva i tècniques de negociació i metodologia de la investigació jurídica, culminant amb la realització d'un treball de fi de màster.

El màster disposa de nombrosos convenis amb empreses i despatxos per a la realització de les pràctiques professionals curriculars i ofereix un ampli percentatge d'ocupabilitat per continuar amb pràctiques extracurriculars o contractes de feina per als estudiants, amb uns nivells d'inserció professional molt elevats.

El màster ofereix una perspectiva del dret espanyol, comunitari i internacional. A més, la internacionalitat dels estudiants potencia l'enriquiment formatiu i personal de tots els participants.

Sortides professionals

Assessorament jurídic especialitzat en l'àmbit de les empreses i/o funcions d'investigació qualificada en dret societari, dret concursal, contractació mercantil, fiscalitat empresarial, dret tributari, dret laboral, dret penal econòmic, responsabilitat civil empresarial, dret dels consumidors, contractació electrònica, dret internacional privat, dret marítim (negocis i empreses marítimes) i altres matèries del dret de l'empresa.

Qualitat

Segell d'AQU Catalunya del Màster Oficial - Dret Empresarial Accedir a l'apartat de El màster en xifres

Més informació