Màster Universitari en Dret Empresarial

Formació multidisciplinar i especialitzada en matèries jurídiques d'interès per a advocats d'empresa i altres professionals jurídics del sector empresarial

Pla d'estudis Màster Oficial - Dret Empresarial

Guies docents dels mòduls

La informació que apareix actualment és la del curs 2024-2025. Les guies docents que tenen la indicació de cursos anteriors entre parèntesi corresponen a assignatures no programades o bé amb la guia docent pendent d'actualització. Si la guia docent d’alguna assignatura programada no apareix s’ha d’anar a cercar-la al Dipòsit Digital de Documents. La informació completa de totes les assignatures que conformen la titulació es pot consultar a l’apartat Pla d’estudis i horaris.

La informació sobre les llengües emprades a cada assignatura es pot consultar entrant a la guia docent de cada assignatura.

 43474 - Documentació Jurídica de l'Empresa. Arbitratge i Mediació Comercial

 43000 - Dret Penal Econòmic i Pràctica Processal Mercantil

 42991 - Dret Societari, Concursal i de la Competència

 42994 - Fiscalitat Empresarial i Dret Laboral

 42992 - Metodologia de la Recerca Jurídica

 42993 - Oratòria i Comunicació Persuasiva. Tècniques de Negociació

 42995 - Treball de Fi de Màster

 42996 - Dret Civil i Dret Internacional Privat

 42997 - Empresa i Negoci Marítims

 42998 - Pràctiques Professionals