Màster Universitari en Dret Empresarial

Formació multidisciplinar i especialitzada en matèries jurídiques d'interès per a advocats d'empresa i altres professionals jurídics del sector empresarial

Pla d'estudis Màster Oficial - Dret Empresarial

Guies docents dels mòduls

Descripció del màster

El Màster universitari de Dret empresarial s'estructura en 60 ECTS a cursar en un únic curs acadèmic en 2 semestres de 30 ECTS cadascun.

S'estructura en 7 mòduls obligatoris, corresponents a 54 ECTS, i 1 mòdul optatiu de 6 ECTS, a triar entre una oferta de 3 mòduls. Entre els mòduls obligatoris, tots els alumnes han de realitzar un treball de recerca de fi de Màster de 6 ECTS.

Horaris

En aquest enllaç podeu consultar els horaris i espais reservats

Estructura del pla d'estudis

 

Caràcter Crèdits
Obligatoris 48
Optatius 6
Treball de fi de màster 6
TOTAL 60

 

 

 

 

Denominació de l'assignatura Crèdits Caràcter
Documentació Jurídica de l'Empresa. Arbitratge i Mediació Comercial 9 OB
Dret Penal Econòmic i Pràctica Processal Mercantil 9 OB
Dret Societari, Concursal i de la Competència 9 OB
Fiscalitat Empresarial i Dret Laboral 9 OB
Metodologia de la Recerca Jurídica 6 OB
Oratòria i Comunicació Persuasiva. Tècniques de Negociació 6 OB
Treball de Fi de Màster 6 OB
Dret Civil i Dret Internacional Privat 6 OT*
Empresa i Negoci Marítims 6 OT*
Pràctiques Professionals 6 OT*

* Optatius, s'han de cursar 6 crèdits

 

OB: Obligatoris
OT: Optatius