Màster Universitari en Dret Empresarial

Formació multidisciplinar i especialitzada en matèries jurídiques d'interès per a advocats d'empresa i altres professionals jurídics del sector empresarial

Admissió Màster Oficial - Dret Empresarial

Calendari general

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023.
Dins aquest termini general, cada centre docent estableix els seus períodes de preinscripció, que poden variar d'aquest calendari general de referència.
Consulta el període d'admissió del màster en l'apartat específic "Calendari d'admissió del centre docent".

Calendari d'admissió del centre docent

Del 13 de gener al 4 d'octubre de 2023
El procés d'admissió s'efectua mensualment fins a la data final de la preinscripció.
El dia 15 de cada mes es revisaran les sol·licituds presentades fins aquell moment i es resoldran a final de mes. Si una sol·licitud es presenta el dia 16, serà resolta a la següent tanda.