Qualitat docent

Ocupadors

Estudi d'ocupadors

AQU va iniciar al 2014 el primer estudi d’ocupadors (empreses, institucions i professionals) de les diferents branques d’activitat, amb l’objectiu de recollir i analitzar la seva opinió sobre les competències i la qualitat dels titulats universitaris a Catalunya que havien contractat graduats recents durant els darrers cinc anys.

La perspectiva dels ocupadors completa la dels titulats universitaris, recollida en els estudis d'inserció laboral

Informe de resultats

1. Totes les branques d'activitats (excepte funció pública, ensenyament i salut), realitzada al 2014 a un total de 1.325 empreses, institucions o i professionals (més informació AQU)

Breu resum dels principals resultats


Informe complet Ocupabilitat i competències dels graduats recents: l'opinió d'empreses i institucions

Qüestionari enquesta ocupadors general 2014

2. Funció pública, realitzada al 2014 a un total d'11 departaments/àrees de la Generalitat de Catalunya (més informació AQU)

Presentació Ocupabilitat i competències de la població graduada en el sector públic de Catalunya

Qüestionari enquesta ocupadors funció pública 2014

3. Ensenyament, realitzada al 2015 a un total de 281 centres d'ensenyament de primària i secundària (els resultats es presentaran al llarg de l'últim trimestre de 2015)

Qüestionari enquesta ocupadors ensenyament 2015

4. Salut (medicina i infermeria) (els resultats es presentaran al llarg de l'últim trimestre de 2015)