Qualitat docent

Aplicació

Aplicació Guies Docents

Informacions rellevants sobre les guies docents per al curs 2024-2025

L'aplicació informàtica per a l'elaboració de les guies docents (GD) és una eina desenvolupada per a documentar la definició i l'organització d'una asignatura, o mòdul, i mostrar-la a través del portal de la UAB, del Campus Virtual (CV) i del DDD.

Els seus objectius són:

  1. Documentar els objectius, competències, resultats d'aprenentatge, continguts, activitats formatives i sistema d'avaluació de cadascuna de les assignatures o mòduls impartits en els programes formatius de la UAB, així com el professor responsable i les dades pròpies de l'assignatura (codi, lloc, etc...).
  2. Garantir que les competències, els resultats d'aprenentatge, la càrrega global de l'estudiant i l'avaluació de les competències s'han programat conforme a la memòria acreditada de la titulació.
  3. Documentar la planificació anual de les assignatures i especificar-ne el nombre de grups, l'equip docent, la llengua o llengües emprades, les activitats d'aprenentatge, el lliurament de treballs i la realització de proves d'avaluació.
  4. Generar una sortida d'aquesta documentació per a difusió i transparència a d'altres serveis com el portal o el Campus Virtual de la UAB.
  5. Servir com a eina d'ajuda al seguiment i l'acreditació dels programes formatius de la Universitat.
  6. Garantir una imatge homogènia de totes les guies docents de la Universitat amb independència del Centre i la titulació d'origen.

Per a descarregar els manuals d'ús de l'aplicació GD: 
Manual d'ús de graus (PDF)
Manual d'ús de màsters (PDF)

Per qualsevol dubte sobre el GD podeu enviar un correu a l'adreça oqd.guies.docents@uab.cat i en un termini màxim de tres dies us donarem resposta.